Badaczki z Instytutu Slawistyki IS PAN na konferencji Association for Slavic, East European & Eurasian Studies w Bostonie

W dniach 6–9 grudnia 2018 roku w Bostonie odbyła się 50. konferencja organizowana przez Association for Slavic, East European & Eurasian Studies, w której udział wzięły badaczki z Instytutu Slawistyki PAN: dr Ewelina Drzewiecka, dr Ewa Wróblewska-Trochimiuk oraz dr Anna Boguska. Już po raz drugi badaczki z Zespołu Bałkanistycznego prezentowały wyniki swoich badań podczas tej prestiżowej konferencji.

W zeszłym roku w Chicago przedstawiono rezultaty badań prowadzonych w IS PAN w ramach projektu „Idee wędrowne na słowiańskich Bałkanach (XVIII–XX w.), finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki. W tym roku w Bostonie badaczki IS PAN, odpowiadając na zaproszenie Organizatorów, podjęły problematykę performatywności, ukazując szeroki wachlarz możliwości interpretacji pojęcia w społeczno-kulturowych i politycznych realiach XX i XXI wieku trzech krajów południowosłowiańskich – Bośni i Hercegowiny, Bułgarii i Chorwacji. W panelu zatytułowanym „Ethico-political aspects of art-oriented activity: The Slavic Balkan cases” dr Anna Boguska zaprezentowała tekst pt. „Cultural performance as a political activity: ‘Waiting for Godot’ in Sarajevo – once again about Susan Sontag’s War Production”, natomiast dr Ewelina Drzewiecka wygłosiła referat pt. „(Ir)Religiosity–performativity–humanities: On the case of Boyan Penev in modern Bulgarian culture”. Z kolei dr Ewa Wróblewska w panelu zatytułowanym „Agency and politics in Croatian and Polish performative practices” przedstawiła referat „Performatively shaped memory: Croatian museums and art galleries between performativity and pedagogy”. Poza wygłoszeniem swoich referatów dr Wróblewska-Trochimiuk i dr Anna Boguska uczestniczyły w konferencji w roli dyskutantek, zaś dr Drzewiecka miała przyjemność jednemu z paneli przewodniczyć.

Konferencja organizowana przez stowarzyszenie badaczy ASEEES, obchodzące w tym roku 70. rocznicę istnienia, jest corocznym wydarzeniem, w którym biorą udział slawiści, a także badacze Europy Wschodniej oraz Eurazji z całego świata. Tematem tegorocznej konferencji było zagadnienie performansu, zainspirowane zwrotem performatywym odnotowywanym mniej więcej od lat 80. XX wieku w naukach humanistycznych i społecznych. Celem Organizatorów konferencji było podjęcie namysłu nad tym, o jakich typach ludzkiej działalności myślimy, kiedy posługujemy się pojęciem performansu i jemu pokrewnymi oraz m.in. próba udzielenia odpowiedzi na pytanie o to, jak praktyki związane z szeroko rozumianym performansem wpływają na kształtowanie się, umacnianie i transformację tożsamości indywidualnej, jak i społeczności lokalnych oraz narodowych.

Udział w tej prestiżowej konferencji jest związany z tematyką kolejnego numeru czasopisma „Slavia Meridionalis” (2019), która dotyczyć będzie zagadnienia performatywności w kulturach południowej Słowiańszczyzny.

https://ispan.waw.pl/journals/index.php/sm/announcement

(A. Boguska)