Badaczki z IS PAN na ASEEES Summer Convention w Zagrzebiu, 14–16 czerwca 2019 r.

W dniach 14–16 czerwca dwie naukowczynie z IS PAN – dr Ewa Wróblewska-Trochimiuk oraz dr Katarzyna Roman-Rawska – wzięły udział w międzynarodowej konferencji naukowej organizowanej przez The Association for Slavic, East European, & Eurasian Studies w Zagrzebiu. Tematem letniej edycji amerykańskiej konferencji były wojny kulturowe.

W panelu „Performing Divisions in the Central and South-Eastern European Cities” dr Wróblewska-Trochimiuk zaprezentowała referat pt. „Images of Divisions: Visual Articulations of Culture Wars in the Former Yugoslavia after 2000”. Panel został przygotowany przez członków i członkinie Pracowni Obszaru Postjugosłowiańskiego (PROP) – dra Macieja Falskiego (UW), dra Tomasza Rawskiego (UW) i dr Dominikę Kaniecką (UJ).

Dr Roman-Rawska w ramach panelu „Contemporary Russian Literature and Drama”, w którym wyniki badań prezentowali prelegenci i prelegentki z Oxfordu oraz Zagrzebia, przedstawiła referat „Disputes Over Community Boundaries in the Russian Literary Field After 1991: The Case of ‚The New Realism’”.

Ponadto podczas konferencji dr Wróblewska-Trochimiuk przewodniczyła panelowi „Sex and Socialism”, w którym udział wzięli badacze i badaczki z Niemiec (Max Planck Institute for Social Anthropology, Halle), Rosji (Higher School of Economics, Sankt Petersburg) oraz Stanów Zjednoczonych (University of Louisiana, Lafayette).

Udział dr Wróblewskiej-Trochimiuk w konferencji w Zagrzebiu – połączony z kwerendą archiwalną – był możliwy dzięki grantowi wspierającemu młodych uczonych, przyznanemu przez The Association for Slavic, East European, & Eurasian Studies.

Fot. R. Jambrešić Kirin/ E. Wróblewska-Trochimiuk

Oprac. ZOBN