DARIAH-PL i CLARIN częścią Polskiej Mapy Infrastruktury Badawczej

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego podjęło decyzję w sprawie utworzenia Polskiej Mapy Infrastruktury Badawczej skupiającej infrastruktury o najwyższym potencjale doskonałości naukowej. W obszarze nauk społecznych i humanistycznych znalazły się dwie infrastruktury, które współtworzy Instytut Slawistyki PAN: CLARIN (wspólne zasoby językowe i infrastruktura technologiczna) oraz DARIAH-PL (cyfrowa infrastruktura badawcza dla humanistyki i nauk o sztuce). Sieci zostały wpisane do Mapy na wniosek Politechniki Wrocławskiej (CLARIN) i Uniwersytetu Warszawskiego (DARIAH-PL).