Dr hab. Aliaksandr Smalianchuk, prof. IS PAN, uhonorowany medalem Zarządu Krajowego Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”

Zarząd Krajowy Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” przyznał brązowy medal dr hab. Aliaksandrowi Smalianchukowi, prof. IS PAN, w podziękowaniu za dorobek naukowy i prace społeczne na rzecz Polaków poza granicami kraju.