Dr hab. Ewa Golachowska, prof. IS PAN z odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”

Z radością informujemy, że w dniu 8 maja 2019 roku podczas otwarcia XVI Sesji Doktoranckiej Instytutu Slawistyki PAN odbyła się uroczystość wręczenia dr hab. Ewie Golachowskiej, prof. IS PAN, odznaki honorowej „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Laudację wygłosiła Dyrektor Instytutu Slawistyki PAN prof. dr hab. Anna Zielińska.

Odznakę przyznaną na wniosek Fundacji Slawistycznej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. dr hab. Piotra Glińskiego w uznaniu zasług prof. Ewy Golachowskiej na rzecz Fundacji oraz dokonań naukowych i pedagogicznych, wręczyła prezes FS dr Małgorzata Kasner.

Serdecznie gratulujemy!

Fot. Anna Boguska