Dr hab. Lilla Moroz-Grzelak, prof. IS PAN na konferencji macedonistycznej w Ochrydzie (Macedonia), 23–24 sierpnia 2019 r.

W dniach 23–24 sierpnia w Ochrydzie (Macedonia) odbyła się 46. Międzynarodowa Konferencja Naukowa organizowana przez Uniwersytet św. Cyryla i Metodego w Skopju. Spotkanie naukowe, wieńczące kolejne Seminarium Języka, Kultury i Literatury Macedońskiej, skupiło lingwistów, kulturoznawców i literaturoznawców z 16 krajów (Austria, Albania, Bułgaria, Grecja, Chorwacja, Kosowo, Macedonia, Polska, Rosja, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, USA, Włochy). Jednym z podejmowanych tematów była kwestia istnienia problematyki macedońskiej w literaturach obcych i przekładów literackich na inne języki.

Podczas konferencji dr hab. Lilla Moroz-Grzelak, prof. IS PAN wystąpiła z referatem dotyczącym rozwoju literatury macedońskiej z perspektywy przekładów na język polski. W swoim wystąpieniu zwróciła uwagę na rolę i kunszt translatorski polskich tłumaczy. To dzięki nim polski czytelnik miał i ma możliwość poznawania macedońskiej prozy (m.in. Živka Činga, Luana Starovy, Ermisa Lafazanovskiego, Goce Smilevskiego, Lidiji Dimkovskiej, czy przełożonego ostatnio Blaže Minevskiego). Spotkanie naukowe odsłoniło też tematy do tej pory pomijane w badaniach, wskazało na istnienie zjawisk zbliżonych w różnych kręgach kulturowych, jak m.in. przemilczanie z powodów ideologicznych tematów, które mogłyby naruszać ustalony wcześniej porządek.

(fot. archiwum prywatne LMG)