Dr hab. Maria Trawińska, prof. IS PAN stypendystką Fundacji Lanckorońskich

Z wielką przyjemnością informujemy, że dr hab. Maria Trawińska, prof. IS PAN otrzymała prestiżowe stypendium Fundacji Lanckorońskich. Stypendium umożliwia pobyt na Uniwersytecie w Bolonii. W Centro Ricerche e Analisi Manoscritti prof. Trawińska będzie prowadziła badania nad średniowiecznymi zabytkami prawniczymi, a także opracowywała wywodzącą się z prawa rzymskiego terminologię prawniczą. Terminologia ta jest także obecna w łacińsko-polskich XIV-wiecznych księgach sądowych, które zawierają pierwsze próby jej przekładu na język polski. Pobyt na Uniwersytecie w Bolonii stwarza także możliwość konsultacji merytorycznych i metodologicznych z włoskimi badaczami w zakresie prowadzonych badań.

Serdecznie gratulujemy!