Dr hab. Nicole Dołowy-Rybińska, prof. IS PAN członkinią sieci Language In The Human-Machine Era

Dr hab. Nicole Dołowy-Rybińska, prof. IS PAN została członkinią Management Committee COST Action CA19102: Language In The Human-Machine Era. Kierownikiem akcji jest dr Dave Sayers z University of Jyväskylä (Finlandia). Celem działania jest wypracowanie sposobów współpracy między lingwistami i badaczami społecznymi zajmującymi się językami oraz twórcami technologii. Nicole Dołowy-Rybińska będzie uczestniczyć w grupie badawczej „Language diversity, vitality and endangerment”, analizującej wpływ nowych technologii na zróżnicowanie językowe świata, żywotność języków oraz ich zagrożenie. Więcej informacji o projekcie można znaleźć tu: www.lithme.eu