Dr Karolina Ćwiek-Rogalska na Third Memory Studies Association Conference w Madrycie

W dniach 25–28 czerwca 2019 roku dr Karolina Ćwiek-Rogalska uczestniczyła w trzeciej międzynarodowej konferencji naukowej, skupiającej badaczy pamięci z całego świata. W tym roku konferencję – oprócz Memory Studies Association – organizował Uniwersytet Complutense w Madrycie. W panelu poświęconym performatyce miejsc pamięci w perspektywie porównawczejbadaczka zaprezentowała referat pt. „Recycling of memory. German War Memorials in Poland after 1945”. Doroczna konferencja Memory Studies Association stanowi ważny punkt na mapie spotkań pamięcioznawców, będąc okazją do wymiany doświadczeń, porównania wyników badań i zapoznania się z najnowszymi tendencjami w obrębie memory studies.

Udział w konferencji został dofinansowany przez Instytut Slawistyki PAN.