Dr Małgorzata Kasner oraz dr hab. Maksim Duszkin na konferencji „Pod znakiem Orła i Pogoni. Polsko-litewskie związki naukowe i kulturowe w dziejach Uniwersytetu Wileńskiego”, Wilno, 21–22 listopada 2019 r.

W dniach 21–22 listopada 2019 r. na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wileńskiego odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Pod znakiem Orła i Pogoni. Polsko-litewskie związki naukowe i kulturowe w dziejach Uniwersytetu Wileńskiego”. Została ona zorganizowana z okazji kilku ważnych rocznic przypadających w tym roku: 450-lecia Unii Lubelskiej, 440-lecia założenia Akademii Wileńskiej oraz 100-lecia reaktywowania Uniwersytetu Wileńskiego pod nazwą Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie.

Konferencję zorganizowało Centrum Polonistyczne Uniwersytetu Wileńskiego we współpracy z Instytutem Polskim w Wilnie. Wzięło w niej udział ponad 40 badaczy i badaczek z Litwy, Polski, Niemiec i Rosji. Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk reprezentowali dr Małgorzata Kasner oraz dr hab. Maksim Duszkin, prof. IS PAN.

Dr Małgorzata Kasner wygłosiła referat pt. „Wilno jako wyzwanie: o projektach #skaitomevilniu i Literatų gatvė z perspektywy pamięci performatywnej”, dr hab. Maksim Duszkin – „Czasopismo  „Acta  Batico-Slavica” w kontekście polsko-litewskich kontaktów naukowych”. Dr Kasner była też moderatorem jednej z sekcji.

Pełny program konferencji znaleźć można na stronie: http://www.erelioirvycio.flf.vu.lt/wp-content/uploads/2019/11/ORLA-I-POGONI-PROGRAM-KONFERENCJI-PL.pdf