Dr Robert David Borges laureatem konkursu POLS Narodowego Centrum Nauki

POLS jest konkursem wspierającym mobilność, realizowanym w formule małych grantów dla naukowców z całego świata, którzy chcą prowadzić badania w Polsce. Od 2021 roku dr Robert David Borges będzie realizował w Instytucie Slawistyki PAN swój dwuletni projekt pt. „Nowi użytkownicy języków mniejszościowych: biegłość, odmiana i procesy zmian”.

W konkursie naukowcy złożyli 99 wniosków na łączną kwotę ponad 74 mln zł, z czego do finansowania skierowano 39 projektów, w tym 10 z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce (HS).

POLS jest jednym z trzech konkursów finansowanych w ramach III edycji Funduszy norweskich i EOG na lata 2014-2021 w ramach programu „Badania”, w którym NCN pełni rolę operatora odpowiedzialnego za badania podstawowe.

Szczegóły znajdują się na stronie NCN: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2020-12-16-wyniki-konkursu-pols

Serdecznie gratulujemy!

ZOBN