Dr Wojciech Sosnowski z wykładami na Uniwersytecie Ruhr w Bochum

W dniach 27–30 marca 2019 r. dr Wojciech Sosnowski przeprowadził wykłady na Wydziale Slawistyki Uniwersytetu Ruhr w Bochum – w ramach programu Erasmus+ (Staff Mobility for Teaching).

Na wykłady i warsztaty do Bochum przyjechało ponad 100 slawistów, wykładowców i nauczycieli z Niemiec, Austrii, Szwajcarii i Francji, aby poznać obecną i dalszą drogę w glottodydaktyce języków słowiańskich. Dr Sosnowski wygłosił wykład o rosnącej roli digitalizacji procesu dydaktycznego oraz znaczeniu zachowania balansu między intelektualizacją a infantylizacją w nauczaniu.

Dr Wojciech Sosnowski przeprowadził też dwudniowe warsztaty o efektywnym nauczaniu, podczas których podzielił się refleksją na temat organizacji procesu dydaktycznego oraz metodami, technikami i sekretami glottodydaktycznymi zaczerpniętymi z jego książek pt. С Россией на «ты» oraz Polskie czytanki.