Dyrektor Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta

Wymagania:

  • Stopień doktora nauk humanistycznych.
  • Dorobek naukowy w zakresie badań bohemistycznych lub/i słowacystycznych.
  • Znajomość języka czeskiego lub/i słowackiego, angielskiego oraz polskiego.

Mile widziane:

  • Znajomość języka niemieckiego i francuskiego oraz innych języków, zwłaszcza słowiańskich.
  • Doświadczenie w pozyskiwaniu grantów.
  • Doświadczenie w zakresie dydaktyki i upowszechniania nauki.

Kandydaci powinni złożyć:

  • Podanie o zatrudnienie skierowane do Dyrektor Instytutu Slawistyki PAN.
  • Życiorys naukowy wraz z listą publikacji.
  • Odpis dyplomu doktora nauk humanistycznych.

Termin składania dokumentów: do dnia 18 listopada 2019.

Dokumenty można złożyć pocztą elektroniczną na adres sekretariat@ispan.waw.pl.

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w terminie do końca listopada 2019 r.

Komisja konkursowa rozstrzygnie konkurs zgodnie z regulaminem obowiązującym w IS PAN zamieszczonym na stronie internetowej w zakładce Oferty pracy.

Zatrudnienie planowane jest od 1 grudnia 2019. Osoba przyjęta do pracy otrzyma możliwości wyjazdów do zagranicznych ośrodków naukowych w ramach zawartych przez Instytut Slawistyki PAN umów, pomoc w przygotowywaniu wniosków grantowych oraz stabilne zatrudnienie. Będzie poproszona o złożenie w Instytucie Slawistyki PAN oświadczeń o dziedzinie i dyscyplinie naukowej, o zaliczaniu do potencjału naukowego jednostki w odpowiedniej dyscyplinie, o afiliowaniu osiągnięć naukowych w Instytucie Slawistyki PAN oraz o podstawowym miejscu pracy.

Kategorie Varia