Dr Agata Jawoszek-Goździk

Slavists, Balkan studies expert, Bosnian studies expert, certified translator of Croatian and Bosnian

e-mail: agata.jawoszek@ispan.waw.pl

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0020-3516

Zainteresowania naukowe

Culture and literature of Bosnian Muslims, identity issues and issues related to migrations and cultural flows (Ottoman Empire, Austro-Hungarian period in the history of BiH, modern migrations), problems of attacks and revolutionary social movements, alternative and magical practices of healing the soul and body in the Balkans (especially in Bosnia and Herzegovina, North Macedonia and Kosovo).

Publikacje

Monograph:

  • Jawoszek, Agata. (2014). Boszniacy. Literackie narracje tożsamościowe po 1992 roku. Poznań: Wyd. Nauka i Innowacje.

Academic articles:

  • Jawoszek, Agata. (2018). Entries: Oświecenie (Bośnia i Hercegowina) oraz Religia (Bośnia i Hercegowina). In Grażyna Szwat-Gyłybowa (Ed.) (in cooperation: Dorata Gil & Lech Miodyński), Leksykon idei wędrownych na słowiańskich Bałkanach, t. 1, Oświecenie. Religia. Racjonalizm (pp. 19-26; 87-93). Warszawa: Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk.
  • Jawoszek, Agata. (2017). Problemy tożsamościowe bośniackiej diaspory w Turcji. Zarys problematyki. In Katarzyna Majdzik & Józef Zarek (Eds.), Tożsamość Słowian zachodnich i południowych w świetle dwudziestowiecznych dyskusji i polemik. Konteksty filologiczne i kulturoznawcze (pp. 13-127). Sosnowiec: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
  • Jawoszek, Agata. (2016). Wokół stołu – kulinarne aspekty kultury życia codziennego boszniackiej diaspory w Turcji, krajach Europy Zachodniej i w Skandynawii. Szkice i studia slawistyczne, 13, 233-248.
  • Jawoszek, Agata. (2016). Boszniacka diaspora w Europie Zachodniej w świetle kryzysu imigracyjnego i rosnącej islamofobii. Media, tożsamość i polityka. In Anetta Buras-Marciniak (Ed.), Islam i muzułmanie w kulturze, literaturze i językach Słowian Południowych (pp. 213-224). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
  • Jawoszek, Agata. (2011). Czwarty element – obecność w przestrzeni kulturalnej Bośni i Hercegowiny sefardyjskich Żydów a motyw Sarajewa jako Małej Jerozolimy. Południowosłowiańskie Zeszyty Naukowe, 8, 123-132.
  • Jawoszek, Agata. (2010). Intermedialność jako reakcja – fotografia, malarstwo i film w opowiadaniach Almy Lazarevskiej. In Elżbieta Tabakowska & Radosław Rogowski (Eds.), Słowo i obraz (pp. 87-94). Kraków: Wydawnictwo UJ.
  • Jawoszek, Agata. (2009). Portret oblężonego miasta. Sarajewo 1992-1995. In Franciszek Czech, Magdalena Banaszkiewicz & Piotr Winskowski (Eds), Miasto – między przestrzenią a koncepcją przestrzeni (pp. 307-320). Kraków: Wydawnictwo UJ.
  • Jawoszek, Agata. (2009). Sarajewo – Nowe Jeruzalem czy Nowy Babilon. In Kazimierz Korus (Ed.), Źródła humanistyki Europejskiej, tom 2 (pp. 117-130). Kraków: Wydawnictwo UJ.