Dr Agnieszka Pluwak

Zdjęcie profilowe pracownika

Linguist, computational linguist

e-mail: agnieszka.pluwak@ispan.waw.pl

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9989-8732

ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Agnieszka_Pluwak

Zainteresowania naukowe

 • Computational linguistics;
 • Framework semantics;
 • Analysis of overtones;
 • Extraction of data;
 • Dialog agents;
 • Automatic text correction.

Publikacje

 • Pluwak, Agnieszka, Korczyński, Wojciech, & Kisiel-Dorohinicki, Marek (2016). Adapting a Constituency Parser to UGC-Processing in Polish Opinion Mining. Computer Science, 17(1), 23-44.
 • Pluwak, Agnieszka (2016). Application of Speech Act Theory to Opinion Mining in Polish and English. Cognitive Studies, 16, 33-44.
 • Pluwak, Agnieszka (2015). Rozbieżności na poziomie formalnym i konceptualnym między językami angielskim, niemieckim, hiszpańskim i polskim – analiza konfrontatywna z zastosowaniem semantyki ramowej FrameNet. In Danuta Roszko, & Joanna Satoła-Staśkowiak (Eds.), Semantyka a konfrontacja językowa. Tom V (pp. 267-274). Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy.
 • Pluwak, Agnieszka (2013). Przystosowanie warstwy semantycznej systemu do przetwarzania języka naturalnego firmy Fido Intelligence do implementacji nowych funkcji i języków – opis realizacji i wdrożenia produktu stażowego. Biuletyn programu „Pomorski Świat Innowacji”, ??, ??.
 • Pluwak, Agnieszka (2013). The Structure of War Against a Disease Metaphor in Mexican Spanish – an Analysis based on Metaphors referring to Organized Crime in Felipe Calderon’s Presidential Speeches. Cognitive Studies/ Etudes Cognitives, 13, 237-260.
 • Pluwak, Agnieszka (2011). The Linguistic Aspect of Strategic Framing in Modern Political Campaigns. Cognitive Studies/ Etudes Cognitives, 11, 307-319.
 • Pluwak, Agnieszka (2011). [Review]: Lenguaje como cultura / Enrique Bernández – Madryt, 2008. Etnolingwistyka, 23, 249-251.
 • Pluwak, Agnieszka (2009). Geneza i ewolucja pojęcia framing w naukach społecznych. Global Media Journal – Polish Edition, 2009(1(5)), 49–80.