Dr Ewa Wróblewska-Trochimiuk

Culture studies expert, slavist, Croatian studies expert

e-mail: ewa.wroblewska@ispan.waw.pl

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1594-3306

ResearcherID: http://www.researcherid.com/rid/U-3247-2018

Academia.edu: https://pan-pl.academia.edu/EwaWr%C3%B3blewskaTrochimiuk

Research interests

 • Visual culture and artistic practices in the former Yugoslavian countries;
 • Popular culture and its role in the process of the formation of national identity in the Balkans;
 • History of ideas.

Publications

 • Wróblewska-Trochimiuk, E. (2019). Umjetnost na marginama: Hrvatski politički plakat u 19. i 20. stoljeću. Institut za etnologiju i folkloristiku, Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk.
 • Wróblewska-Trochimiuk, E. (2018). Sztuka marginesów: Chorwacki plakat polityczny. Instytut Slawistyki PAN, Libron.
 • Wróblewska-Trochimiuk, E., Wrocławski, K., & Bogusławska, M. (2009). Polska i Macedonia: Bibliografia: Studia: Komentarze. Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej Uniwersytetu Warszawskiego.

Academic editing:

 • Wróblewska-Trochimiuk, E., Bogusławska, M., & Grębecka, Z. (Eds.). (2013). Komunistyczni bohaterowie: T. 1. Tradycja, kult, rytuał. Libron.

Selected articles:

 • Wróblewska-Trochimiuk, E. (2009). Medvedgrad – chorwacka tradycja wynaleziona. Pamiętnik SłowiańskiLIX(I), 105-116.
 • Wróblewska-Trochimiuk, E. (2008). Pomniki Franja Tuđmana w przestrzeni miejskiej Chorwacji. In M. Falski & M. Kryska-Mosur (Eds.), Miasto w kulturze chorwackiej // Urbano u hrvatskoj kulturi (pp. 253-262). Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Wróblewska-Trochimiuk, E. (2009). Kategoria ciągłości i zmiany w chorwackiej polityce symbolicznej po roku 1990. In H. Stys & S. Sochacki (Eds.), Bałkany w XX i XXI wieku: Historia, polityka, kultura (pp. 89-98). Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 • Wróblewska-Trochimiuk, E. (2010). Szwajcaria – pogranicze kultur, języków, wyznań. In Ł. Bukowiecki, R. Chymkowski, M. Czermarmazowicz, & M. Mostek (Eds.), Pongo: T. 2. Szkice o pograniczu. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Wróblewska-Trochimiuk, E., & Miedziński, P. (2010). Propaganda (Mały słownik popkomunizmu). In M. Bogusławska & Z. Grębecka (Eds.), Popkomunizm: Doświadczenie komunizmu a kultura popularna (pp. 364-365). Libron.
 • Wróblewska-Trochimiuk, E. (2010). Inscenizacja narodu: Przypadek chorwacki. Pamiętnik SłowiańskiLX(I), 49-60.
 • Wróblewska-Trochimiuk, E., Bogusławska, M., & Grębecka, Z. (2013). Od kultu jednostki do Kultu Jednostki. In M. Bogusławska, Z. Grębecka, & E. Wróblewska-Trochimiuk (Eds.), Komunistyczni bohaterowie: T. 1. Tradycja, kult, rytuał (pp. 7-10). Libron.
 • Wróblewska-Trochimiuk, E. (2013). Mirko i Slavko – herosi jugosłowiańskiej kultury masowej. In M. Bogusławska, Z. Grębecka, & E. Wróblewska-Trochimiuk (Eds.), Komunistyczni bohaterowie: T. 1. Tradycja, kult, rytuał (pp. 313-326). Libron.
 • Wróblewska-Trochimiuk, E. (2011). Współcześni ikonoklaści – kontrowersje wokół plakatu chorwackiego. In K. Taczyńska, S. Sochacki, & M. Zečević (Eds.), Poznać Bałkany: Historia – polityka – kultura (pp. 263-278). Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 • Wróblewska-Trochimiuk, E. (2012). Jugosłowiańska kultura masowa – projekt czy błąd systemu? Slawistyka2012(12), 135-143.
 • Wróblewska-Trochimiuk, E. (2013). Strategie kreowania wroga w serbskim plakacie propagandowym w latach 1944–1948. In M. Bogusławska & Z. Grębecka (Eds.), Komunistyczni bohaterowie: T. 2. Przemiana, bunt, odrzucenie (pp. 239-250). Libron, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Wróblewska-Trochimiuk, E., & Drzewiecka, E. (2014). Niekonwencjonalne historie instytucji slawistycznych. Slavia Meridionalis, 14, 517-522.
 • Wróblewska-Trochimiuk, E. (2016). Bosmen, Super Hrvoje i Knindže: Tożsamość narodowa w tekstach kultury popularnej. In M. Bogusławska, J. Šuler-Galos, & J. Goszczyńska (Eds.), Czytać, wędrować, być: Tom dedykowany Profesorowi Zdzisławowi Daraszowi (pp. 163-178). Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Wróblewska-Trochimiuk, E. (2016). Kształcenie jako źródło przyjemności i szczęścia: Idea kształcenia na ziemiach chorwackich w wieku XIX. In E. Solak, B. Popiołek, & B. Todorović (Eds.), Małe przyjemności: Katalog słowiański (pp. 211-224). Wydawnictwo Scriptum.
 • Wróblewska-Trochimiuk, E., Kurowicka, A., & Serafin, E. (2016). The (lost) voice of a woman: The Gorgonowa case in Irena Krzywicka’s narrative. Poznańskie Studia Slawistyczne2016(11), 127-142.
 • Wróblewska-Trochimiuk, E. (2016). Miłe martwe dziewczyny: Seksualność, religia i polityka w sztuce współczesnej. In A. Jawor & A. Kurowicka (Eds.), Polska transformacja seksualna (pp. 128-143). Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Wróblewska-Trochimiuk, E. (2017). #domovina, czyli hashtagowanie ojczyzny. Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis12(1), 73-86. http://www.ejournals.eu/Studia-Litteraria/2017/Volume-12-Issue-1/art/9096/
 • Wróblewska-Trochimiuk, E. (2017). Widmo krąży po Europie: Korczulańska Szkoła Letnia jako wyspa wolnego myślenia i przestrzeń dialogu. Slavia Meridionalis17https://doi.org/10.11649/sm.1379
 • Wróblewska-Trochimiuk, E. (2017). The idea of national reconciliation and the Croatian memory of the past. In K. Ćwiek-Rogalska & M. Filipowicz (Eds.), Slavic memory (pp. 65–78). Libron.
 • Wróblewska-Trochimiuk, E. (2018). Nie w pełni przeszłe: Wizualizowanie jugosłowiańskich widm // Not fully past: Visualising Yugoslav spectres. Herito30, 82-101.
 • Wróblewska-Trochimiuk, E. (2018). Rewolucja (Chorwacja). In G. Szwat-Gyłybow (Ed.), Leksykon idei wędrownych na słowiańskich Bałkanach (XVIII-XXI w.) (Vol. 2, ss. 149–159). https://ispan.waw.pl/ireteslaw/handle/20.500.12528/1066
 • Wróblewska-Trochimiuk, E. (2018). Ewolucja (Chorwacja). In G. Szwat-Gyłybow (Ed.), Leksykon idei wędrownych na słowiańskich Bałkanach (XVIII-XXI w.) (Vol. 2, ss. 98–109). Instytut Slawistyki PAN. https://ispan.waw.pl/ireteslaw/handle/20.500.12528/1066
 • Wróblewska-Trochimiuk, E. (2018). Historia (Chorwacja). In G. Szwat-Gyłybow (Ed.), Leksykon idei wędrownych na słowiańskich Bałkanach (XVIII-XXI w.) (Vol. 2, ss. 27–39). Instytut Slawistyki PAN. https://ispan.waw.pl/ireteslaw/handle/20.500.12528/1066
 • Wróblewska-Trochimiuk, E. (2018). Naród (Chorwacja). In G. Szwat-Gyłybow (Ed.), Leksykon idei wędrownych na słowiańskich Bałkanach (XVIII-XXI w.) (Vol. 3, ss. 142–151). Instytut Slawistyki PAN. https://ispan.waw.pl/ireteslaw/handle/20.500.12528/1078
 • Wróblewska-Trochimiuk, E. (2019). Displaying society: Croatian museums and galleries between pedagogy and performativity. Narodna umjetnost, 56(1), 41–54.

Translations (academic and literary):

from Croatian:

 • Pasini, D., & Ćavar, A. (2009). Kompetencja interkulturowa i stereotypy w nauczaniu języka chorwackiego jako obcego (E. Wróblewska-Trochimiuk, Trans.). In I. Generowicz, E. Kaczmarska, & I. M. Doliński (Eds.), Świat ukryty w słowach czyli o znaczeniu gramatycznym, leksykalnym i etymologicznym (pp. 311-326). Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Mićanović, M. (2011). Mafiozo (E. Wróblewska-Trochimiuk, Trans.). In M. Mićanović, Prom. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Mićanović, M. (2011). Rower (E. Wróblewska-Trochimiuk, Trans.). In M. Mićanović, Prom. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Mićanović, M. (2011). Flinta (E. Wróblewska-Trochimiuk, Trans.). In M. Mićanović, Prom. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

from Bulgarian:

 • Paczew, I. (2011). Przepowiednia śmierci mitów totalitarnych w powieści Dach Gregoriego Markowa (E. Wróblewska-Trochimiuk & N. Madajczak, Trans.). In M. Bogusławska & Z. Grębecka (Eds.), Komunistyczni bohaterowie: T. 2. Przemiana, bunt, odrzucenie. Libron.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies, in accordance with the current browser settings. Privacy policy

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close