Dr Ewa Wróblewska-Trochimiuk

Culture studies expert, slavist, Croatian studies expert

e-mail: ewa.wroblewska@ispan.waw.pl

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1594-3306

ResearcherID: http://www.researcherid.com/rid/U-3247-2018

Academia.edu: https://pan-pl.academia.edu/EwaWr%C3%B3blewskaTrochimiuk

Zainteresowania naukowe

 • Visual culture and artistic practices in the former Yugoslavian countries;
 • Popular culture and its role in the process of the formation of national identity in the Balkans;
 • History of ideas.

Publikacje

 • Monographs:Wróblewska-Trochimiuk, Ewa (2019). Umjetnost na marginama. Hrvatski politički plakat u 19. i 20. stoljeću. Zagreb – Warszawa: Institut za etnologiju i folkloristiku & Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk.
 • Wróblewska-Trochimiuk, Ewa (2018). Sztuka marginesów. Chorwacki plakat polityczny. Warszawa – Kraków: Instytut Slawistyki PAN & Libron.
 • Wróblewska-Trochimiuk, Ewa, Wrocławski, Krzysztof, & Bogusławska, Magdalena (2009). Polska i Macedonia. Bibliografia. Studia. Komentarze. Warszawa: Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej UW.

Academic editing:

 • Wróblewska-Trochimiuk, Ewa, Bogusławska, Magdalena, & Grębecka, Zuzanna (2013). Komunistyczni bohaterowie. T 1. Tradycja, kult, rytuał. Warszawa: Libron.

Selected articles:

 • Wróblewska-Trochimiuk, Ewa (2009). Medvedgrad – chorwacka tradycja wynaleziona. Pamiętnik Słowiański, LIX(I), 105-116.
 • Wróblewska-Trochimiuk, Ewa (2008). Pomniki Franja Tuđmana w przestrzeni miejskiej Chorwacji. In Maciej Falski, & Magorzata Kryska-Mosur (Eds.), Miasto w kulturze chorwackiej/ Urbano u hrvatskoj kulturi (pp. 253-262). Warszawa: Wydział Polonistyki UW.
 • Wróblewska-Trochimiuk, Ewa (2009). Kategoria ciągłości i zmiany w chorwackiej polityce symbolicznej po roku 1990. In Hubert Stys, & Szymon Sochacki (Eds.), Bałkany w XX i XXI wieku. Historia, polityka, kultura (pp. 89-98). Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 • Wróblewska-Trochimiuk, Ewa (2010). Szwajcaria – pogranicze kultur, języków, wyznań. In Łukasz Bukowiecki, Roman Chymkowski, Marta Czermarmazowicz, & Małgorzata Mostek (Eds.), Pongo. T.2, Szkice o pograniczu. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Wróblewska-Trochimiuk, Ewa, & Miedziński, Paweł (2010). Propaganda (Mały słownik popkomunizmu). In Magdalena Bogusławska, & Zuzanna Grębecka (Eds.), Popkomunizm. Doświadczenie komunizmu a kultura popularna (pp. 364-365). Warszawa: Libron.
 • Wróblewska-Trochimiuk, Ewa (2010). Inscenizacja narodu. Przypadek chorwacki. Pamiętnik Słowiański, LX(I), 49-60.
 • Wróblewska-Trochimiuk, Ewa, Bogusławska, Magdalena, & Grębecka, Zuzanna (2013). Od kultu jednostki do Kultu Jednostki. In Magdalena Bogusławska, Zuzanna Grębecka, Ewa Wróblewska-Trochimiuk (Eds.), Komunistyczni bohaterowie, t. 1, Tradycja, kult, rytuał (pp. 7-10). Warszawa: Libron.
 • Wróblewska-Trochimiuk, Ewa (2013). Mirko i Slavko – herosi jugosłowiańskiej kultury masowej. In Magdalena Bogusławska, Zuzanna Grębecka, Ewa Wróblewska-Trochimiuk (Eds.), Komunistyczni bohaterowie, t. 1, Tradycja, kult, rytuał (pp. 313-326). Warszawa: Libron.
 • Wróblewska-Trochimiuk, Ewa (2011). Współcześni ikonoklaści – kontrowersje wokół plakatu chorwackiego. In Katarzyna Taczyńska, Szymon Sochacki, & Miloš Zečević (Eds.), Poznać Bałkany. Historia – polityka – kultura (pp. 263-278). Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 • Wróblewska-Trochimiuk, Ewa (2012). Jugosłowiańska kultura masowa – projekt czy błąd systemu?. Slawistyka, 2012(12), 135-143.
 • Wróblewska-Trochimiuk, Ewa (2013). Strategie kreowania wroga w serbskim plakacie propagandowym w latach 1944–1948. In Magdalena Bogusławska, &  Zuzanna Grębecka (Eds.), Komunistyczni bohaterowie. T. 2, Przemiana, bunt, odrzucenie (pp. 239-250). Warszawa: Libron-Wydział Polonistyki UW.
 • Wróblewska-Trochimiuk, Ewa, & Drzewiecka, Ewelina (2014). Niekonwencjonalne historie instytucji slawistycznych. Slavia Meridionalis, 14, 517-522.
 • Wróblewska-Trochimiuk, Ewa (2016). Bosmen, Super Hrvoje i Knindže. Tożsamość narodowa w tekstach kultury popularnej. In Magdalena Bogusławska, Jasmina Jasmina Šuler-Galos, & Joanna Goszczyńska (Eds.), Czytać, wędrować, być. Tom dedykowany Profesorowi Zdzisławowi Daraszowi (pp. 163-178). Warszawa: Wydział Polonistyki UW.
 • Wróblewska-Trochimiuk, Ewa (2016). Kształcenie jako źródło przyjemności i szczęścia. Idea kształcenia na ziemiach chorwackich w wieku XIX. In Elżbieta Solak, Barbara Popiołek, & Bojana Todorović (Eds.), Małe przyjemności: katalog słowiański (pp. 211-224). Kraków: Wydawnictwo Scriptum.
 • Wróblewska-Trochimiuk, Ewa, Kurowicka, Anna, & Serafin, Ewa (2016). The (Lost) Voice of a Woman: the Gorgonowa Case in Irena Krzywicka’s Narrative. Poznańskie Studia Slawistyczne, 2016(11), 127-142.
 • Wróblewska-Trochimiuk, Ewa (2016). Miłe martwe dziewczyny. Seksualność, religia i polityka w sztuce współczesnej. In Anna Jawor, & Anna Kurowicka (Eds.), Polska transformacja seksualna (pp. 128-143). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”.
 • Wróblewska-Trochimiuk, Ewa (2017). #domovina, czyli hashtagowanie ojczyzny. Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 12(1), 73-86.
 • Wróblewska-Trochimiuk, Ewa (2017). Widmo krąży po Europie. Korczulańska Szkoła Letnia jako wyspa wolnego myślenia i przestrzeń dialogu. Slavia Meridionalis, 17, ???
 • Wróblewska-Trochimiuk, Ewa (2018). Nie w pełni przeszłe. Wizualizowanie jugosłowiańskich widm / Not Fully Past. Visualising Yugoslav Spectres. Herito, 30, 82-101.

Translations (academic and literary):

 • from Croatian:
  • Pasini, Dinka, & Ćavar, Ana (2009). Kompetencja interkulturowa i stereotypy w nauczaniu języka chorwackiego jako obcego (Ewa Wróblewska-Trochimiuk, Trans.). In Ilona Generowicz, Elżbieta Kaczmarska, & Ignacy M. Doliński (Eds.), Świat ukryty w słowach czyli o znaczeniu gramatycznym, leksykalnym i etymologicznym (pp. 311-326). Warszawa: Wydział Polonistyki UW.
  • Mićanović, Miroslav (2011). Mafiozo (Ewa Wróblewska-Trochimiuk, Trans.). In Miroslav Mićanović, Prom. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
  • Mićanović, Miroslav (2011). Rower (Ewa Wróblewska-Trochimiuk, Trans.). In Miroslav Mićanović, Prom. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
  • Mićanović, Miroslav (2011). Flinta (Ewa Wróblewska-Trochimiuk, Trans.). In Miroslav Mićanović, Prom. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • from Bulgarian:
  • Paczew, Ilija (2011). Przepowiednia śmierci mitów totalitarnych w powieści Dach Gregoriego Markowa (Ewa Wróblewska-Trochimiuk, & Natalia Madajczak, Trans.). In Magdalena Bogusławska, & Zuzanna Grębecka (Eds.), Komunistyczni bohaterowie. T. 2, Przemiana, bunt, odrzucenie. Warszawa: Libron.