Prof. dr hab. Joanna Goszczyńska

Slavist

e-mail: joanna.goszczynska@ispan.waw.pl

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3804-4845

Zainteresowania naukowe

  • Czech and Slovak literature of the XIX and XX and its cultural conditions, national mythology;
  • History of ideas;
  • Problems of broadly understood modernism.

Publikacje

  • Goszczyńska, J. (Ed.). (2019). Hledání proluk: Bohumil Hrabal – analýzy a interpretace (M. Havránková, Trans.). Karolinum.
  • Goszczyńska, J. (2015). Wielkie spory małego narodu. Dom Wydawniczy Elipsa.
  • Goszczyńska, J. (2008). Synowie Słowa: Myśl mesjanistyczna w literaturze słowackiej. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
  • Goszczyńska, J. (2004). Sławni i zapomniani: Studia z literatury czeskiej i słowackiej. Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej UW.
  • Goszczyńska, J. (2003). Mýtus o Jánošíkovi vo folklóre a slovenskej literatúre 19. Storočia (B. Suwara, Trans.). Juga.
  • Goszczyńska, J. (2001). Mit Janosika w folklorze i literaturze słowackiej XIX wieku. Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Warszawskiego.