Dr Wojciech Sosnowski

Linguist, slavist, foreign language pedagogue

e-mail: wojciech.sosnowski@ispan.waw.pl

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9299-4505

ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Wojciech_Sosnowski

Research interests

 • General and Slavic linguistics;
 • Comparative linguistics (especially Polish-Bulgarian-Russian linguistics);
 • Semantics and linguistic comparison;
 • Electronic and traditional multilingual dictionaries;
 • Corpus and computer linguistics;
 • Foreign language pedagogy.

Publications

Monographs (co-authored):
 • Sosnowski, Wojciech, Tymoshuk, Roman, Jaskot, Maciej, & Ganoshenko Urij (2018). Leksykon aktywnej frazeologii polskiej i ukraińskiej. Warszawa: Wydawnictwo KJV Digital.
 • Sosnowski, Wojciech, & Gurdak, Wioletta (2018). Polskie czytanki 2. Warszawa: Wydawnictwo KJV Digital.
 • Sosnowski, Wojciech, & Gurdak, Wioletta (2017). Polskie czytanki. Warszawa: Wydawnictwo KJV Digital.
 • Sosnowski, Wojciech, Kisiel, Anna, & Koseska-Toszewa Violetta (2016). Leksykon odpowiedniości semantycznych w języku polskim, bułgarskim i rosyjskim. T. 1. Warszawa: Instytut Slawistyki PAN.
 • Sosnowski, Wojciech, Dobrowolski, Józef, & Alsheuska, Galina (2016). Ucz się z nami. T. 3. Warszawa: Wydawnictwo Europa.ru.
 • Sosnowski, Wojciech, & Tulska-Budziak, Magda (2014). S Rossieĭ na >ty<. Moskwa: Russkiĭ iazyk.
 • Sosnowski, Wojciech, Dobrowolski, Józef, & Tulska-Budziak, Magda (2013). Ucz się z nami. T. 2. Warszawa: Wydawnictwo Europa.ru.
 • Sosnowski, Wojciech, Dobrowolski, Józef, & Tulska-Budziak, Magda (2013). Ucz się z nami. T. 1. Warszawa: Wydawnictwo Europa.ru.
Articles:
 • Sosnowski, W. P., & Satoła-Staśkowiak, J. (2019). Contrastive analysis of feminitives in Bulgarian, Polish and Russian.Cognitive Studies | Etudes Cognitives2019(19). https://doi.org/10.11649/cs.1922
 • Blagoeva, D., Jaskot, M. P., & Sosnowski, W. (2019). A lexicographical approach to the contrastive analysis of Bulgarian and Polish phraseology. Cognitive Studies | Etudes Cognitives2019(19). https://doi.org/10.11649/cs.1923
 • Sosnowski, W., Blagoeva, D., & Jaskot, M. (2019). O koncepcji «Leksykonu aktywnej bułgarskiej i polskiej frazeologii». Известия на БАН, 2019, 134-159 
 • [Sosnowski, W., Blagoeva, D., & Jaskot, M. (2019). O koncepcji “Leksykonu aktywnej bułgarskiej i polskiej frazeologii”. Izvestiia na BAN, 2019, 134-159.]   
 • Sosnowski, W., & Satoła-Staśkowiak, J. (2019). Феминативите в полския, руския и българския. Български език, 66/4,122-139.
 • [Sosnowski, W., & Satoła-Staśkowiak, J. (2019). Feminativite v polskiia, ruskiia i bŭlgarskiia. Bŭlgarski ezik, 66/4, 122-139.]
 • Sosnowski, W., & Satoła-Staśkowiak, J. (2019). O problematyce kobiecej na płaszczyźnie językowej w kontekście zagadnienia równych szans w Polsce, Rosji i Bułgarii. Socjolingwistyka, 2019, 127-147. https://doi.org/10.17651/SOCJOLING.33.8
 • Sosnowski, W., Blagoeva, D., & Jaskot, M. (2019). On the problem of interlingual equivalence in phraseology (Lexicographic aspects). International Annual Conference of the Institute for Bulgarian Language, 2019, 76-82.
 • Roszko, D., Roszko, R., & Sosnowski, W. (2018). Polsko-bułgarskie korpusy IS PAN i CLARIN-PL. Slavica Lodziensia2018(2), 59-71. https://doi.org/10.18778/2544-1795.02.05
 • Roszko, R., Roszko, D., Sosnowski, W., & Satoła-Staśkowiak, J. (2018). Polish-Bulgarian Parallel Corpus, CLARIN-PL digital repository. http://hdl.handle.net/11321/536
 • Roszko, R., Sosnowski, W., Duszkin, M., Roszko, D., & Tymoshuk, R. (2018). Polish-Russian Parallel Corpus, CLARIN-PL digital repository. http://hdl.handle.net/11321/534
 • Roszko, R., Tymoshuk, R., Duszkin, M., Sosnowski, W. (2018). Polish-Ukrainian Parallel Corpus, CLARIN-PL digital repository. http://hdl.handle.net/11321/535
 • Sosnowski, Wojciech, Blagoeva, Diana, & Kolkovska, Sia (2018). Frazeologichni inovatsii v bŭlgarskiia i polskiia ezik. Balkanistichen forum, 3, 9 20.  https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=1069
 • Sosnowski, Wojciech, Blagoeva, Diana, & Tymoshuk, Roman (2018). New Bulgarian, Polish, Ukrainian Phraseology and language corpora. Cognitive Studies | Etudes Cognitives, 18, 1-13.
 • Sosnowski, Wojciech, & Tymoshuk, Roman (2017). On “The dictionary of active Polish and Ukrainian phraseology” [Leksykon aktywnej frazeologii polskiej i ukraińskiej]. Contrastive linguistics and culture. Cognitive Studies | Etudes Cognitives, 17, 1-14.
 • Sosnowski, Wojciech, & Tymoshuk, Roman (2017). Konfrontacja językowa polskich i ukraińskich jednostek frazeologicznych na przykładzie „Leksykonu aktywnej frazeologii polskiej i ukraińskiej”. In Diana Blagoeva (Ed.), Bŭlgarsko-polski studii (pp. 91-108). Sofiia: Izdatelstvo „Avangard Prima”.
 • Sosnowski, Wojciech, & Tymoshuk, Roman (2017). O rabote nad „Leksikonom pol’skoĭ i ukrainskoĭ aktivnoĭ frazeologii. In Ladislav, Jaovec (Ed.), Svět v obrazech a ve frazeologii / World in Pictures and Phraseology (pp. 269-276). Praga: Wyd. Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta.
 • Sosnowski, Wojciech (2017). Od słowa do działania, czyli o nauczaniu słownictwa poprzez tekst. Języki Obce w Szkole, 2017(3), 41-46.
 • Sosnowski, Wojciech (2017). Kategoria adresatywności w bułgarskich, polskich i rosyjskich opracowaniach leksykograficznych. Problemy i rozwiązania. In Barbara Borkowska-Kępska, & Grzegorz Gwóźdź (Ed.), LSP Perspectives 2. Języki specjalistyczne – nowe perspektywy 2 (pp. 129-140). Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu.
 • Sosnowski, Wojciech, & Jaskot, Maciej (2017). O fałszywych przyjaciołach tłumacza na przykładzie leksykonu aktywnej polskiej i ukraińskiej frazeologii. In Barbara Borkowska-Kępska, & Grzegorz Gwóźdź (Ed.), LSP Perspectives 2. Języki specjalistyczne – nowe perspektywy 2 (pp. 129-140). Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu.
 • Sosnowski, Wojciech, & Tymoshuk, Roman (2017). Novi pidkhody do stvorennia suchasnykh frazeologichnykh slovnykiv (na materiali «Leksykona pol’s’koï ta ukraïns’koï aktyvnoï frazeologiï»). Movoznavstvo, 2017(2), 69-77.
 • Sosnowski, Wojciech, Jaskot, Maciej, Tymoshuk, Roman, & Ganoshenko IUriĭ (2017). Sovremennoe iazykovoe sopostavlenie slavianskoĭ frazeologii. Potentsial i perspektivy frazeografii. (Na primere «Leksikona pol’skoĭ i ukrainskoĭ aktivnoĭ frazeologii»). In PROCEEDINGS of the International Jubilee Conference of the Institute for Bulgarian Language (pp. 85-95). Sofia: Institute for Bulgarian Language „Prof. Lyubomir Andreychin”.
 • Sosnowski, Wojciech, Koseska-Toszewa, Violetta, & Roszko, Roman (2016). Modality and Contrastive Linguistics in CLARIN-PL Parallel Corpora. In Maxim Stamenov, & Ivo Panchev (Eds.), Aktualni problemi na sŭvremennata lingvistika (pp. 56-67). Sofia: Izdatelstvo na BAN “Prof. Marin Drinov”.
 • Sosnowski, Wojciech (2016). The European Policy of Promotion of Multilingualism in Relation to the Current Evolution of Slavic Languages in Central and Eastern Europe. In Dorothée Cailleux, Serguei Sakhno, & Jean-Robert Raviot (Eds.), Situations de plurulinguisme et politiques du multilinguisme en Europe (pp. 21-30). Frankfurt am Main: Peter Lang Publishing.
 • Sosnowski, Wojciech (2016). Forms of address as discrete modal operators. Cognitive Studies | Etudes Cognitives16, 23-32.
 • Sosnowski, Wojciech (2016). On the Dictionary of Semantic Equivalents in Polish, Bulgarian and Russian. Cognitive Studies | Etudes Cognitives, 16, 1-11.
 • Sosnowski, Wojciech (2016). The parallel Polish-Bulgarian-Russian corpus: problems and solution. In Gloria Corpas Pastor (Ed.), Computerised and Corpus-based Approaches to Phraseology: Monolingual and Multilingual Perspectives (Full papers) – Fraseología computacional y basada en corpus: perspectivas monolingües y multilingües (Trabajos completos) (pp. 339-349). Geneva: Tradulex.
 • Sosnowski, Wojciech (2015). Formy adresatywne: aspekt językowy i socjologiczny. In Danuta Roszko, & Joanna Satoła-Staśkowiak (Eds.), Semantyka a konfrontacja językowa 5 (pp. 319-332). Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy.
 • Sosnowski, Wojciech, & Jaskot, Maciej (2015). Kategoriia obrashcheniia kak primer bezėkvivalentnoĭ leksiki. In L. Verbitskaia, K. Rogova, T. Popova (Eds.), Russkiĭ iazik i literatura v prostranstve mirovoĭ kul’tury (pp. 511-515). Granada-Sankt-Peterburg: MAPRIAL.
 • Sosnowski, Wojciech (2015). Parallel corpora, multilingual equivalents and digital translations. In Barbara Borkowska-Kępska, Grzegorz Gwóźdź, & Piotr Mamet (Eds.), LSP Perspectives (pp. 151-164). Dąbrowa Górnicza: The University of Dąbrowa Górnicza.
 • Sosnowski, Wojciech, & Bonnard, Pascal (2015). The current evolution of Slavic languages in Central and Eastern Europe in the context of the EU multilingualism policy. Cognitive Studies | Etudes Cognitives, 15, 397-411.
 • Sosnowski, Wojciech, & Koseska-Toszewa Violetta (2015). Multilingualism and dictionaries. Cognitive Studies | Etudes Cognitives, 15, 43-55.
 • Sosnowski, Wojciech, & Dobrowolski, Józef (2015). Swojskie klimaty w testowaniu z języka rosyjskiego. In Jolanta Zając-Sujecka (Ed.), Ewaluacja biegłości językowej: od pomiaru do sztuki pomiaru (pp. 97-105). Warszawa: Instytut Romanistyki Wydziału Neofilologii UW.
 • Sosnowski, Wojciech, Kisiel, Anna, & Satoła-Staśkowiak, Joanna (2014). The need for an electronic multilingual dictionary. Cognitive Studies | Etudes Cognitives, 14, 67-76.
 • Sosnowski, Wojciech, Kisiel, Anna, & Satoła-Staśkowiak, Joanna (2014). O rabote nad mnogoiazychnym slovarëm. In V. A. Shirokov (Eds.), Prikladna linhvistyka ta linhvistychni tekhnolohiї (pp. 111-121). Kijów: MEGALING.
 • Sosnowski, Wojciech (2013). Współczesne losy liczebnika polskiego i rosyjskiego w ujęciu konfrontatywnym. Studia z filologii polskiej i słowiańskiej, 48, 237-252.
 • Sosnowski, Wojciech (2013). Forms of Address and their Meaning in Contrast in Polish and Russian Languages. Cognitive Studies, 13, 225-235.
 • Sosnowski, Wojciech, Koseska-Toszewa Violetta, & Satoła-Staśkowiak, Joanna (2013). From the Problems of Dictionaries and Multi-lingual Corpora. Cognitive Studies, 13, 113-122.
 • Sosnowski, Wojciech, Koseska-Toszewa Violetta, & Satoła-Staśkowiak, Joanna (2013). O rabote nad knizhnymi i ėlektronnymi slovariami s pol’skim, bolgarskim i ruskim iazykami. In V. A. Shirokov (Eds.), Prikladna linhvistyka ta linhvistychni tekhnolohiї (pp. 124-135). Kijów: MEGALING.
 • Sosnowski, Wojciech (2011). Analytic Tendencies in Modern Polish and Russian. Cognitive Studies, 11, 97-108.
 • Sosnowski, Wojciech, & Tulska-Budziak, Magda (2011). Obucheniie audirovaniiu na urokakh russkogo iazyka – teoriia i prepodavatel’skiĭ opyt. In Urszula Siemianowska (Ed.), Russkiĭ iazyk v inostrannoĭ auditorii – teoriia, praktika, tseli i rezul’taty prepodavaniia (pp. 95-98). Łódź: Primum Verbum.
 • Sosnowski, Wojciech (2011). Elementy nowoczesnej dydaktyki szkoły wyższej na przykładzie nauczania języków obcych. In Tom pokonferencyjny „Czy współczesny uniwersytet potrzebuje nowoczesnej dydaktyki szkoły wyższej?” (pp. 61-68). Warszawa: Uniwersytet Otwarty Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Sosnowski, Wojciech (2009). Nauczanie kulturoznawstwa na poziomie podstawowym (A2) na przykładzie lekcji o rosyjskich imionach, nazwiskach i imionach odojcowskich. In Ludmiła Szypielewicz (Ed.), Nauczanie języka rosyjskiego studentów na kierunkach filologicznych i niefilologicznych  (pp. 410-419). Warszawa-Lublin: Instytut Rusycystki UW-Instytut Filologii Słowiańskiej UMCS.
 • Sosnowski, Wojciech (2007). O problemach z zaimkiem słowiańskim. Olympus Czasopismo Naukowe, 2007(2), 76-82.
 • Sosnowski, Wojciech (2007). Wzrokowcy, słuchowcy i kinestetycy na lekcji języka rosyjskiego. Przykład lekcji z wykorzystaniem różnych technik nauczania. In Novoe v teorii i praktike opisania i prepodavaniia russkogo iazyka (pp. 143-149). Warszawa.
 • Sosnowski, Wojciech (2004). Tendencje analityczne we współczesnym języku polskim i rosyjskim. In Krystyna Herej-Szymańska (Ed.), Prezentacje prac słuchaczy Studium Doktoranckiego przy Instytucie Slawistyki PAN – Sesja doktorancka 2004. T. 1, Warszawa: Instytut Slawistyki PAN (Volume without pagination – article 4 pp.).