Ewa Masłowska, „Mediating the Otherworld in Polish Folklore: A Cognitive Linguistic Perspective”, tłum. Maria Fengler i Piotr Styk, Peter Lang 2020

Dzięki grantowi Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki w wydawnictwie Peter Lang ukazał się przekład na język angielski monografii Mediating the Otherworld in Polish Folklore: A Cognitive Linguistic Perspective autorstwa dr hab. Ewy Masłowskiej, prof. IS PAN. Autorami przekładu są Maria Fengler i Piotr Styk. Monografia stanowi 28 tom serii „Polish Studies. Transdisciplinary Perspectives” (Berlin 2020). Wydanie angielskie przybliża międzynarodowemu audytorium drugie wydanie monografii Ludowe stereotypy obcowania świata i zaświatów w języku i kulturze polskiej, które opublikowało Wydawnictwo Agade Bis w 2016 roku (pierwsze wydanie: 2012).

Tematem książki – wpisującej się w nurt badań kognitywnych – jest konceptualizacja i interpretowanie świata nadprzyrodzonego w relacjach z rzeczywistością ziemską w kulturze ludowej. Do przedstawienia relacji świata nadprzyrodzonego z rzeczywistością ziemską posłużyły autorce cztery żywioły (woda, powietrze, ogień, ziemia) oraz słońce i księżyc, które w ludowej wyobraźni współtworzą mikrokosmos.

Błyskotliwa interpretacja świata ludowych wyobrażeń, wierzeń i praktyk przybliża ludowe myślenie o świecie i zaświatach. Jak podsumowała recenzentka pracy, prof. Anna Tyrpa: „w rezultacie czytelnik otrzymuje piękny, całościowy obraz ważnego fragmentu wiedzy o tradycyjnej mentalności kultury polskiej wsi”.


Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą Narodowy Program Rozwoju Humanistyki w latach 2017-2019, nr projektu 21H 16 0051 84.