Instytut Slawistyki PAN w gronie beneficjentów programu „Welcome to Poland”

Instytut Slawistyki PAN znalazł się w gronie beneficjentów programu „Welcome to Poland” Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. W ramach programu w latach 2018–2020 realizowany będzie projekt „EASTWEST – Między Wschodem a Zachodem. Zwiększenie potencjału Instytutu Slawistyki PAN jako prestiżowego ośrodka badań międzynarodowych”.

Program „Welcome to Poland” umożliwia wsparcie jednostek naukowych poprzez finansowanie projektów ukierunkowanych na rozwój kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy, przygotowanie organizacyjne do obsługi studentów i kadry zagranicznej oraz rozwijanie działań związanych z internacjonalizacją w domu. Kluczowym działaniem będzie również kształtowanie postaw otwartości i tolerancji w środowisku.