Instytut Slawistyki PAN w gronie laureatów konkursu „PROM Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej” (NAWA)

Instytut Slawistyki PAN otrzymał środki finansowe w ramach konkursu „PROM Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej”, organizowanego przez Narodową Agencję Wymiany Narodowej. Projekt umożliwia organizację wymiany (przyjazdów i wyjazdów) doktorantów i młodej kadry naukowej.

W tym samym konkursie środki finansowe uzyskał również Instytut Historii PAN. W zaplanowanej wymianie wezmą udział doktoranci z Polski i zagranicy (w sumie 20 osób), w tym przyszli doktoranci Szkoły Anthropos. Dzięki wymianie doktoranci będą mogli zebrać materiały do dysertacji, odbyć kwerendy archiwalne i biblioteczne oraz zaprezentować swoje projekty badawcze na seminariach w zagranicznych ośrodkach naukowych.

Wyniki konkursu:

https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/1163-wyniki-naboru-wnioskow-o-udzial-w-programie-prom-miedzynarodowa-wymiana-stypendialna-doktorantow-i-kadry-akademickiej