Jubileusz krakowskiej słowacystyki z udziałem prof. dr hab. Joanny Goszczyńskiej

W 50. rocznicę krakowskiej słowacystyki, w dniach 4–5 czerwca 2019 roku, w Instytucie Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego odbyło się Sympozjum Słowacko-Polskie. W ramach spotkania słowackich i polskich badaczy z okazji tego ważnego jubileuszu prof. dr hab. Joanna Goszczyńska wzięła udział w dyskusji panelowej poświęconej tradycji i perspektywom polskiej słowacystyki. Dyskusja nie ograniczyła się do refleksji nad badaniami słowacystycznymi, ale objęła szerszy krąg problemów dotyczących kondycji i perspektyw slawistyki.

Kategorie Varia