Kondolencje z powodu śmierci prof. Ewy Siatkowskiej

Pracownicy i Pracownice, Rada Naukowa
oraz Dyrekcja Instytutu Slawistyki PAN
składają wyrazy głębokiego współczucia
Profesorowi Januszowi Siatkowskiemu
z powodu śmierci Żony – Profesor Ewy Siatkowskiej.