Konferencja „Pogranicza i granice w kulturach południowosłowiańskich. Miasto i tradycja biblijna”, Sofia, 3–4 października 2019 r.

Instytut Slawistyki PAN, Instytut Literatury Bułgarskiej Akademii Nauk oraz Centrum Cyrylometodejskie przy Bułgarskiej Akademii Nauk zapraszają na międzynarodową interdyscyplinarną konferencję pt. „Pogranicza i granice w kulturach południowosłowiańskich. Miasto i tradycja biblijna”, która odbędzie się w dniach 3–4 października 2019 roku w Sofii.

Konferencja jest organizowana w ramach projektów „Miasto w dynamice kultury” oraz „Granice i pogranicza. Model biblijne i ich inspiracje w średniowiecznych i nowoczesnych literaturach i kulturach południowosłowiańskich”.

Program