Krajowe Warsztaty Otwartego Dostępu OpenAIRE

Krajowe Biuro Otwartego Dostępu OpenAIRE (National Open Access Desk) działające w ramach ICM UW zorganizowało 8 czerwca 2020 roku Krajowe Warsztaty Otwartego Dostępu OpenAIRE. Warsztaty przeprowadzone w trybie online były poświęcone instytucjonalnym politykom otwartego dostępu w instytucjach naukowych w Polsce.

Pełnomocniczki do spraw otwartego dostępu z pięciu jednostek – Uniwersytetu Gdańskiego, Szkoły Głównej Handlowej, Instytutu Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera, Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej oraz Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk – omówiły różne drogi wdrażania i rozwijania polityk otwartości w swoich instytucjach. Dr Dorota Leśniewska (Pełnomocniczka ds. otwartego dostępu w IS PAN) reprezentowała w tym gronie jedyny instytut humanistyczny w Polskiej Akademii Nauk, który wprowadził instytucjonalną politykę otwartości.

Wystąpienia prelegentek poprzedziła wypowiedź przedstawiciela MNISW, p. Mateusza Gaczyńskiego z Departamentu Innowacji i Rozwoju. Odwoływał się on do „Kierunków rozwoju otwartego dostępu do publikacji i wyników badań naukowych w Polsce” z 2015 roku, jak też do tematu działań ministerstwa na rzecz rozwoju European Open Science Cloud. Z ramienia organizatora p. Natalia Gruenpeter zaprezentowała przedsięwzięcia Krajowego Biura Otwartego Dostępu OpenAIRE.

W spotkaniu wzięło udział ponad 90 osób z około 50 jednostek naukowych. Materiały z warsztatów i prezentacje są dostępne tutaj: http://pon.edu.pl/politykiotwartosci/2020/06/16/drogi-do-otwartosci-podsumowanie-warsztatow/

(opr. Dorota Leśniewska)