„Leksykon idei wędrownych na słowiańskich Bałkanach” t. 7–9

Leksykon idei wędrownych na słowiańskich Bałkanach, XVIII–XXI wiek, pod redakcją Grażyny Szwat-Gyłybowej, przy współpracy Doroty Gil i Lecha Miodyńskiego, tom 7: Klerykalizacja, konfesje, reformacja; tom 8: Kapitalizm, ojczyzna, polityka; tom 9: Agraryzm, anarchizm, socjalizm; Warszawa: IS PAN i FS 2020 [Idee Wędrowne na Słowiańskich Bałkanach 7–9]

W repozytorium iReteslaw, w zbiorze „Wydawnictwa Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk” są dostępne trzy kolejne tomy Leksykonu idei wędrownych na słowiańskich Bałkanach, XVIII–XXI wiek pod redakcją Grażyny Szwat-Gyłybowej, przy współpracy Doroty Gil i  Lecha Miodyńskiego, stanowiące jednocześnie tomy 7–9 serii IS PAN „Idee Wędrowne na Słowiańskich Bałkanach” (odpowiednio:  https://hdl.handle.net/20.500.12528/1518, https://hdl.handle.net/20.500.12528/1519, https://hdl.handle.net/20.500.12528/1520).

Jest to kontynuacja wielotomowego opracowania przygotowanego przez slawistów i slawistki z ośrodków polskich oraz zagranicznych w ramach grantu NCN OPUS (2014/13/B/HS2/01057). Cały leksykon obejmuje 27 idei, wpisujących się w europejski dyskurs modernizacyjny i antymodernizacyjny, których semantyka została przebadana odrębnie dla każdego z siedmiu współczesnych krajów południowej Słowiańszczyzny: Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Chorwacji, Czarnogóry, Macedonii, Serbii i Słowenii. W tomie siódmym autorzy poświęcili uwagę klerykalizacji, konfesjom i reformacji. Tom ósmy podejmuje takie zagadnienia, jak kapitalizm, ojczyzna, polityka, a w tomie dziewiątym rozpatrywana jest idea agraryzmu, anarchizmu i socjalizmu.

Zapraszamy do lektury.

(oprac. Dorota Leśniewska)


Publikacja (wydanie monografii i umieszczenie jej w otwartym dostępie) – zadanie finansowane w ramach umowy 703/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Logo MNiSW w języku polskim.