Leksykon idei wędrownych na słowiańskich Bałkanach, XVIII-XXI wiek, tom 5: Kultura, kształcenie, humanizm, pod redakcją Grażyny Szwat-Gyłybowej, przy współpracy Doroty Gil i Lecha Miodyńskiego [Idee Wędrowne na Słowiańskich Bałkanach 5].

W repozytorium iReteslaw, w zbiorze Wydawnictwa Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk jest dostępny piąty tom Leksykonu idei wędrownych na słowiańskich Bałkanach, XVIII-XXI wiek pod redakcją Grażyny Szwat-Gyłybowej, przy współpracy Doroty Gil i Lecha Miodyńskiego, a zarazem piąty tom nowej serii IS PAN „Idee Wędrowne na Słowiańskich Bałkanach” (https://hdl.handle.net/20.500.12528/1081).

To kontynuacja wielotomowego opracowania przygotowanego przez slawistów z ośrodków polskich oraz zagranicznych w ramach grantu NCN OPUS (2014/13/B/HS2/01057). Leksykon obejmuje 27 idei, których semantyka została przebadana odrębnie dla każdego z siedmiu współczesnych krajów południowej Słowiańszczyzny: Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Chorwacji, Czarnogóry, Macedonii, Serbii i Słowenii. Tom piąty jest poświęcony rozwojowi kultury, kształcenia i humanizmu, a zatem idei leżących „u podstaw europejskich dyskursów modernizacyjnych i antymodernizacyjnych oraz europejskiego imaginarium kondycji intelektualnej człowieka jako kluczowego aspektu tworzenia się społeczeństw” (ze streszczenia).

Zapraszamy do lektury.

(oprac. Dorota Leśniewska)