Leksykon idei wędrownych na słowiańskich Bałkanach, XVIII–XXI wiek, tom 6: Oświata, tradycja, uniwersalizm

W repozytorium iReteslaw, w zbiorze Wydawnictwa Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk jest dostępny kolejny tom Leksykonu idei wędrownych na słowiańskich Bałkanach, XVIII–XXI wiek pod redakcją Grażyny Szwat-Gyłybowej, przy współpracy Doroty Gil i Lecha Miodyńskiego, stanowiący jednocześnie szósty tom nowej serii IS PAN „Idee Wędrowne na Słowiańskich Bałkanach” ( https://hdl.handle.net/20.500.12528/1082)

Jest to kontynuacja wielotomowego opracowania przygotowanego przez slawistów z ośrodków polskich oraz zagranicznych w ramach grantu NCN OPUS (2014/13/B/HS2/01057). Cały leksykon obejmuje 27 idei, których semantyka została przebadana odrębnie dla każdego z siedmiu współczesnych krajów południowej Słowiańszczyzny: Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Chorwacji, Czarnogóry, Macedonii, Serbii i Słowenii. W tomie szóstym autorzy skupili uwagę na oświacie, tradycji i uniwersalizmie – trzech ideach wpisujących się w europejski dyskurs modernizacyjny i antymodernizacyjny.

Zapraszamy do lektury.

(oprac. Dorota Leśniewska)


Publikacja (wydanie monografii i umieszczenie jej w otwartym dostępie) – zadanie finansowane w ramach umowy 703/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Logo MNiSW w języku polskim.