Mgr Klaudia Kosicińska na konferencji „Ethnocultural Diversity and Intercultural Communication in Georgia”, Tbilisi, 24–26.10.2019 r.

Mgr Klaudia Kosicińska, doktorantka Instytutu Slawistyki PAN, wzięła udział w międzynarodowej konferencji naukowej „Ethnocultural Diversity and Intercultural Communication in Georgia”, zorganizowanej przez Faculty of Humanities Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, National Parliamentary Library of Georgia, Association of Librarians of Georgia oraz Association of Anthropologists of Georgia. Konferencja odbyła się w dniach 24–26.10.2019 r. w Tbilisi. Doktorantka (wspólnie z dr Anną Cieślewską) wygłosiła referat pt. „Nowruz among Azerbaijanis in Georgia – traditional practice or invented tradition”, w którym zaprezentowała wyniki badań prowadzonych w ramach projektu doktorskiego.

Kategorie Varia