Mgr Piotr Szatkowski laureatem konkursu Preludium 19 Narodowego Centrum Nauki

Miło nam poinformować, że projekt „Mazurzy – znikające świadectwo językowej przeszłości polsko-niemieckiego pogranicza. Współczesne praktyki językowe potomków rodzimej ludności Mazur” autorstwa mgr Piotra Szatkowskiego, uczestnika studiów doktoranckich „Pogranicza, mniejszości, migracje w perspektywie socjolingwistycznej” realizowanych w ramach programu POWER 2014–2020 w IS PAN, uzyskał dofinansowanie w konkursie Preludium 19 Narodowego Centrum Nauki.

Konkurs PRELUDIUM przeznaczone jest dla naukowców nieposiadających stopnia doktora.

Szczegóły znajdują się na stronie NCN: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2020-11-20-wyniki-konkursow-opus-19-preludium-19

Serdecznie gratulujemy!