Mgr Tymoteusz Król na XVII Ogólnopolskim Zjeździe Socjologicznym, Wrocław, 11–14 września 2019 r.

W dniach 11–14 września we Wrocławiu odbył się XVII Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny. W panelu „Antropologia zaangażowana — rola refleksji nad kulturą i działań pluralizujących w czasie nacjonalistycznego wzmożenia”, moderowanym przez prof. dr hab. Ewę Michnę oraz prof. dr hab. Grażynę Kubicę-Heller z Sekcji Antropologii Społecznej PTS, podjęto refleksję nad rolą antropologów w życiu publicznym, a także poszukano odpowiedzi na pytanie, czy zaangażowanie antropologów jest uprawnione czy wręcz, biorąc pod uwagę aktualne problemy polskiej sfery publicznej, konieczne. Mgr Tymoteusz Król, doktorant w IS PAN, wygłosił wraz z Justyną Majerską-Schneider, prezeską Stowarzyszenia „Wilamowianie”, referat „Brońcie nas zanim jesteście – Wilamowianie zaangażowani”, w którym autorzy przedstawili swoje podwójne role – badaczy i lokalnych aktywistów oraz konsekwencje takiej sytuacji. W trakcie referatu mówiono również o innych działania naukowców w Wilamowicach, szczególnie tych związanych z badaniem wysp językowych (Sprachinselforschung).