Międzynarodowa konferencja naukowa „Inflantczycy. Łotewsko-polskie związki literackie, językowe i kulturowe w XIX i XX wieku”, 13–14 czerwca, Rēzekne

Instytut Slawistyki PAN, wraz z Katedrą Badań Filologicznych „Wschód – Zachód” Uniwersytetu w Białymstoku, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, Książnicą Podlaską im. Łukasza Górnickiego, był współorganizatorem międzynarodowej konferencji naukowej pt. „Inflantczycy. Łotewsko-polskie związki literackie, językowe i kulturowe w XIX i XX wieku” , która odbyła się 13–14 czerwca 2019 r. w Rēzekne na Łotwie.

Tematyka referatów zaprezentowanych podczas konferencji skupiała się wokół kilku zagadnień: pisarze polscy pochodzący z dawnych Inflant Polskich; łotewsko-polskie interferencje literackie, językowe i kulturowe; obraz Polaka w literaturze łotewskiej i Łotysza w literaturze polskiej; językowe konteksty polsko-łotewskie; wyobrażenia Łotwy i Łotyszy w kulturze polskiej; twórczość i biografia Stefanii Ulanowskiej; Polki-pisarki z ziem łotewskich; przemiany obszaru kultury łotewskiej w polskich badaniach od XIX do XXI wieku.

Uczestnikami naukowego spotkania na wschodzie Łotwy byli naukowcy z różnych ośrodków – z Białegostoku, Odessy, Rēzekne, Torunia, Warszawy, Wilna. Instytut Slawistyki reprezentowała dr hab. Dorota K. Rembiszewska, która wygłosiła referat „Językowe wyróżniki XIX-wiecznego savoir-vivre’u w opowiadaniu Stefanii Ulanowskiej ‚Babie lato’”.

Ciekawe podsumowanie sesji stanowiła wycieczka do Wielon (Viļāni) – miejscowości, z której wyruszała na eksploracje terenowe Stefania Ulanowska, autorka pracy Łotysze Inflant Polskich, a w szczególności gminy wielońskiej, powiatu rzeżyckiego: obraz etnograficzny (cz. 1–3, 1891–1895). Opracowanie to do dziś stanowi bogate źródło wiedzy na temat języka i obyczajów mieszkańców Łatgalii w wieku XIX. W miejscowym muzeum znajduje się stała ekspozycja poświęcona tej etnografce.

Fotorelacja z konferencji: https://bit.ly/2IUwMAx

Dorota K. Rembiszewska
Fot. ze zbiorów Doroty K. Rembiszewskiej