Międzynarodowa konferencja „Słowotwórstwo w przestrzeni komunikacyjnej” – projekt dra Pawła Kowalskiego z dofinansowaniem MNiSW

Z radością informujemy, że projekt dra Pawła Kowalskiego, dotyczący organizacji międzynarodowej konferencji „Słowotwórstwo w przestrzeni komunikacyjnej”, uzyskał dofinansowanie w ramach konkursu „Doskonała nauka” – „Wsparcie konferencji naukowych” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Konferencja pod patronatem Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk i Komisji Słowotwórczej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów odbędzie się w dniach 7–12 września 2020 r. w Warszawie. Wpisuje się ona w aktualne badania humanistyczne, językoznawcze, dotykając aktualnej tematyki miejsca słowotwórstwa we współczesnej komunikacji językowej całej słowiańszczyzny (rozumianej jako różne języki słowiańskie, a w ich obrębie poszczególne sfery, rejestry, dyskursy). Celem konferencji jest przedyskutowanie aktualnych i ważnych dla językoznawstwa slawistycznego i światowego tematów związanych z procesami słowotwórczymi w przestrzeni komunikacyjnej. Celem spotkania międzynarodowego środowiska naukowego będzie również jego integracja, ale przede wszystkim wypracowanie skutecznych metod współpracy, która przyczyni się do podnoszenia jakości nauki polskiej, europejskiej i światowej.

Serdecznie gratulujemy!