Międzynarodowe seminarium doktoranckie z udziałem prof. Michała Głuszkowskiego, Warszawa, 2 grudnia 2019 r.

W dn. 2 grudnia gościem seminarium międzynarodowego, prowadzonego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 – „Interdyscyplinarne doktoranckie studia humanistyczne: pogranicza, mniejszości, migracje w perspektywie socjolingwistycznej”, był wybitny socjolingwista dr hab. Michał Głuszkowski, prof. UMK w Toruniu.

Seminarium dotyczyło inter- i trans-dyscyplinarnych badań małych wspólnot językowych. Doktorantki i doktoranci IS PAN zapoznali się z badaniami nad fenomenem wysp językowych i zagadnieniem polityki językowej. Uczestnicy seminarium przedyskutowali wybrane rozwiązania metodologiczne oraz sposoby analizy materiałów językowych.

tekst i fot. Nicole Dołowy-Rybińska