Monografia „Umjetnost na marginama. Hrvatski politički plakat u 20. i 21. stoljeću” autorstwa dr Ewy Wróblewskiej-Trochimiuk

W wydawnictwie Instytutu Etnologii i Folklorystyki w Zagrzebiu ukazała się monografia dr Ewy Wróblewskiej-Trochimiuk pt. Umjetnost na marginama. Hrvatski politički plakat u 20. i 21. stoljeću. Monografia jest tłumaczeniem pracy Sztuka marginesów. Chorwacki plakat polityczny, którą w 2018 roku wydał Instytut Slawistyki PAN (we współpracy z Fundacją Slawistyczną oraz wydawnictwem LIBRON). Przekładu na język chorwacki dokonała Sandra Banas.

Bogato ilustrowane chorwackie tłumaczenie książki dr Wróblewskiej-Trochimiuk ukazało się dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Republiki Chorwacji oraz wsparciu Instytutu Slawistyki PAN.

W 2021 roku książka zostanie opublikowana w otwartym dostępie.

Książkę można nabyć tutaj: http://www.ief.hr/novosti/umjetnost-na-marginama-hrvatski-politicki-plakat-u-19-i-20-stoljecu/