Nagranie wykładu „Ratowanie ginących języków: od teorii do praktyki”, 27 września 2019 r.

Zapraszamy do obejrzenia i wysłuchania wykładu pt. „Ratowanie ginących języków: od teorii do praktyki” wygłoszonego przez dr hab. Nicole Dołowy-Rybińską, mgra Tymoteusza Króla oraz mgra Piotra Szatkowskiego w ramach Festiwalu Nauki Warszawa 27 września br. w Pałacu Staszica.

https://wszechnica.org.pl/wyklad/ratowanie-ginacych-jezykow-od-teorii-do-praktyki/

Nagranie i montaż Krzysztof Wierzbicki.

Kategorie Varia