Nowości w serii „Język na Pograniczach”: „Bukowina. Wspólne dziedzictwo kulturowe i językowe”, red. Helena Krasowska, Magdalena Pokrzyńska, Ewa Wróblewska-Trochimiuk

Monografia Bukowina. Wspólne dziedzictwo kulturowe i językowe pod red. Heleny Krasowskiej, Magdaleny Pokrzyńskiej i Ewy Wróblewskiej-Trochimiuk jest pokłosiem Międzynarodowej konferencji naukowej „Wspólne dziedzictwo kulturowe i językowe” zorganizowanej w Jastrowiu w czerwcu 2019 roku. Publikacja stanowi zwieńczenie zainicjowanej przez prof. Kazimierza Feleszkę tzw. serii bukowińskiej, ukazującej się od 1992 roku. Prezentowana monografia jest poświęcona problematyce dziedzictwa, ogniskującej się wokół kultury i języka historycznej Bukowiny, ale analizy wychodzą dalece poza ten region.

Kliknij w link, żeby przejść do monografii: https://hdl.handle.net/20.500.12528/1784

Na pracę składają się teksty autorów z Mołdawii, Niemiec, Polski, Rumunii, Stanów Zjednoczonych i Ukrainy, reprezentujących rozliczne dyscypliny naukowe, o różnym doświadczeniu naukowym oraz innej perspektywie badawczej. Książka składa się z trzech części. Pierwsza obejmuje teksty poświęcone językowi rozumianemu jako dziedzictwo kulturowe. Część druga poświęcona jest pamięci dziedzictwa, zawierając artykuły pokazujące dziedzictwo „jako element systemu aksjologicznego i przedmiot procesów zachodzących w obrębie pamięci zbiorowych”. Kolejna część prezentuje dziedzictwo kulturowe Bukowiny we współczesnych działaniach społecznych i aktywności twórczej. Jak podkreślają Autorki artykułu wstępnego i jednocześnie Redaktorki tomu, monografia – nie wyczerpując problematyki ani dziedzictwa kulturowego jako takiego, ani dziedzictwa kulturowego na Bukowinie – stanowi ważny przyczynek do dalszych pogłębionych badań naukowych i dyskusji w międzynarodowym gronie.


Publikacja przygotowana w ramach zadania: „Międzynarodowa konferencja naukowa Wspólne dziedzictwo kulturowe i językowe” – zadanie finansowane w ramach umowy 570/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na używanie tzw. ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close