Nowy numer „Adeptusa” dostępny na Platformie czasopism IS PAN

Na Platformie czasopism IS PAN jest już dostępny 15. numer czasopisma „Adeptus”, pod redakcją dr Dominiki Michalak i prof. dr hab. Jadwigi Linde-Usiekniewicz, zatytułowany „Mowa nienawiści a przemoc symboliczna w Europie Środkowej i Wschodniej w XXI wieku” (https://ispan.waw.pl/journals/index.php/adeptus/issue/view/115).

Tom poświęcony niezwykle aktualnej problematyce zawiera artykuły dotyczące Polski, Czech, Rosji, Rumunii i Ukrainy z refleksją o charakterze językoznawczym, kulturoznawczym i socjologicznym. Jak piszą we „Wstępie” Redaktorki, „wszystkie te teksty, w mniejszym lub większym stopniu, dotykają kwestii nacjo­nalizmu […]. W zbiorze jako całości z pewnością wyraźniej wybrzmiewa pytanie o tożsamość narodową czy o cechy specyficzne dla poszczególnych państw regionu niż o regionu jako całości”. Numer z pewnością powinien zainicjować dyskusję także nad kwestiami postawionymi przez dr Michalak i prof. Linde-Usiekniewicz, na które autorzy artykułów dotąd nie odpowiedzieli: o refleksję psychologiczną lub prawną, o sposób postępowania z mową nienawiści czy przemocą symboliczną w życiu zbiorowym, jak też o polemikę z samymi pojęciami lub powiązaniem ich z tradycjami politycznymi.

Zapraszamy do lektury.

(opr. Dorota Lesniewska)