Postępowania awansowe

Postępowanie habilitacyjne dra Roberta Szymuli

Informacje o postępowaniu habilitacyjnym dra Roberta Szymuli (zgodnie z Art. 18 a. pkt. 12. Ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki; Dziennik Ustaw 2003 nr 65, poz. 595 z późn. zm.):

Wniosek o przeprowadzenie przewodu habilitacyjnego
Autoreferat
Skład komisji
Uchwała Rady Naukowej o umorzenieu postępowania habilitacyjnego

Postępowanie habilitacyjne dra Maksima Duškina

Informacje o postępowaniu habilitacyjnym dra Maksima Duškina (zgodnie z Art. 18 a. pkt. 12. Ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki; Dziennik Ustaw 2003 nr 65, poz. 595 z późn. zm.):

Wniosek o przeprowadzenie przewodu habilitacyjnego
Autoreferat
Skład komisji
Recenzja Profesor Anny Bolek
Recenzja Profesor Doroty Urbanek
Recenzja Profesor Krystyny Szcześniak
Uchwała RN o nadaniu stopnia

Postępowanie habilitacyjne dra Włodzimierza Mocha

Informacje o postępowaniu habilitacyjnym dra Włodzimierza Mocha (zgodnie z Art. 18 a. pkt. 12. Ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki; Dziennik Ustaw 2003 nr 65, poz. 595 z późn. zm.):

Wniosek o przeprowadzenie przewodu habilitacyjnego
Autoreferat
Skład komisji
Recenzja Profesor Ewy Kołodziejek
Recenzja Profesor Anny Piotrowicz
Recenzja Profesor Elżbiety Wierzbickiej-Piotrowskiej
Uchwała Rady Naukowej o nadaniu stopnia

Postępowanie habilitacyjne dr Joanny Satoły-Staśkowiak

Informacje o postępowaniu habilitacyjnym dr Joanny Satoły-Staśkowiak (zgodnie z Art. 18 a. pkt. 12. Ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki; Dziennik Ustaw 2003 nr 65, poz. 595 z późn. zm.):

Wniosek o przeprowadzenie przewodu habilitacyjnego
Autoreferat
Skład komisji
Recenzja Profesor Elżbiety Solak
Recenzja Profesora Emila Tokarza
Recenzja Profesor Małgorzaty Korytkowskiej
Uchwała Rady Naukowej o nadaniu stopnia

Postępowanie habilitacyjne dr Lucyny Agnieszki Jankowiak

Informacje o postępowaniu habilitacyjnym dr Lucyny Agnieszki Jankowiak (zgodnie z Art. 18 a. pkt. 12. Ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki; Dziennik Ustaw 2003 nr 65, poz. 595 z późn. zm.):

Wniosek o przeprowadzenie przewodu habilitacyjnego
Autoreferat
Skład komisji
Recenzja Profesor Elżbiety Skorupskiej-Raczyńskiej
Recenzja Profesor Mirosławy Białoskórskiej
Recenzja Profesora Stanisława Dubisza
Protokół z działalności komisji habilitacyjnej
Uchwała komisji habilitacyjnej
Uchwała Rady Naukowej o nadaniu stopnia

Postępowanie habilitacyjne dr Danuty Roszko

Informacje o postępowaniu habilitacyjnym dr Danuty Roszko (zgodnie z Art. 18 a. pkt. 12. Ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki; Dziennik Ustaw 2003 nr 65, poz. 595 z późn. zm.):

Wniosek o przeprowadzenie przewodu habilitacyjnego
Autoreferat
Skład komisji
Zmiana składu komisji
Recenzja Profesora Axela Holvoeta
Recenzja Profesor Krystyny Szcześniak
Recenzja Profesora Norberta Ostrowskiego
Protokół z posiedzenia komisji habilitacyjnej
Uchwała komisji habilitacyjnej
Wyciąg z protokołu Rady Naukowej – uchwała o nadaniu stopnia

Postępowanie habilitacyjne dr Marii Trawińskiej

Informacje o postępowaniu habilitacyjnym dr Marii Trawińskiej (zgodnie z Art. 18 a. pkt. 12. Ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki; Dziennik Ustaw 2003 nr 65, poz. 595 z późn. zm.):

Wniosek o przeprowadzenie przewodu habilitacyjnego
Autoreferat
Skład komisji
Recenzja Profesora Bogusława Dunaja
Recenzja Profesora Józefa Kościa
Recenzja Profesora Aleksandra Zajdy
Protokół z posiedzenia komisji habilitacyjnej
Uchwała komisji habilitacyjnej
Wyciąg z protokołu Rady Naukowej – uchwała o nadaniu stopnia

Postępowanie habilitacyjne dr Ewy Golachowskiej

Informacje o postępowaniu habilitacyjnym dr Ewy Golachowskiej (zgodnie z Art. 18 a. pkt. 12. Ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki; Dziennik Ustaw 2003 nr 65, poz. 595 z późn. zm.):

Wniosek o przeprowadzenie przewodu habilitacyjnego
Autoreferat
Recenzja Profesora Bogdana Walczaka
Recenzja Profesor Elżbiety Smułek
Recenzja Profesor Ewy Wolnicz-Pawłowskiej
Protokół z posiedzenia komisji habilitacyjnej
Uchwała komisji habilitacyjnej
Wyciąg z protokołu Rady Naukowej – uchwała o nadaniu stopnia

Postępowanie habilitacyjne dr Heleny Krasowskiej

Informacje o postępowaniu habilitacyjnym dr Heleny Krasowskiej (zgodnie z Art. 18 a. pkt. 12. Ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki; Dziennik Ustaw 2003 nr 65, poz. 595 z późn. zm.):

Wniosek o przeprowadzenie przewodu habilitacyjnego
Autoreferat
Recenzja Profesora Romana Laskowskiego
Recenzja Profesor Haliny Karaś
Recenzja Profesor Anny Zielińskiej
Uchwała Komisji o nadaniu stopnia
Wyciąg z protokołu Rady Naukowej – uchwała o nadaniu stopnia
Protokół z działalności komisji 20 marca 2013 r.