Postępowania awansowe

Postępowanie habilitacyjne dr Doroty Pazio-Wlazłowskiej

Informacje o postępowaniu habilitacyjnym dr Doroty Pazio-Wlazłowskiej (zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz. U. z 2021 r., poz. 478 ze zm.):

Wniosek o przeprowadzenie przewodu habilitacyjnego
Autoreferat
Skład komisji
Recenzja dr hab. Andrzej Narloch
Recenzja dr hab. Jadwiga Kozłowska-Doda
Recenzja prof. dr hab. Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska
Recenzja dr hab. Włodzimierz Wysoczański

Postępowanie habilitacyjne dra Wojciecha Sosnowskiego

Informacje o postępowaniu habilitacyjnym dra Wojciecha Sosnowskiego (zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz. U. z 2021 r., poz. 478 ze zm.):

Wniosek o przeprowadzenie przewodu habilitacyjnego
Autoreferat
Zawiadomienie o postępowaniu awansowym
Skład komisji
Recenzja Profesor Stanisławy Niebrzegowskiej-Bartmińskiej

Postępowanie habilitacyjne dra Roberta Szymuli

Informacje o postępowaniu habilitacyjnym dra Roberta Szymuli (zgodnie z Art. 18 a. pkt. 12. Ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki; Dziennik Ustaw 2003 nr 65, poz. 595 z późn. zm.):

Wniosek o przeprowadzenie przewodu habilitacyjnego
Autoreferat
Skład komisji
Uchwała Rady Naukowej o umorzeniu postępowania habilitacyjnego

Postępowanie habilitacyjne dra Maksima Duškina

Informacje o postępowaniu habilitacyjnym dra Maksima Duškina (zgodnie z Art. 18 a. pkt. 12. Ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki; Dziennik Ustaw 2003 nr 65, poz. 595 z późn. zm.):

Wniosek o przeprowadzenie przewodu habilitacyjnego
Autoreferat
Skład komisji
Recenzja Profesor Anny Bolek
Recenzja Profesor Doroty Urbanek
Recenzja Profesor Krystyny Szcześniak
Uchwała RN o nadaniu stopnia

Postępowanie habilitacyjne dra Włodzimierza Mocha

Informacje o postępowaniu habilitacyjnym dra Włodzimierza Mocha (zgodnie z Art. 18 a. pkt. 12. Ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki; Dziennik Ustaw 2003 nr 65, poz. 595 z późn. zm.):

Wniosek o przeprowadzenie przewodu habilitacyjnego
Autoreferat
Skład komisji
Recenzja Profesor Ewy Kołodziejek
Recenzja Profesor Anny Piotrowicz
Recenzja Profesor Elżbiety Wierzbickiej-Piotrowskiej
Uchwała Rady Naukowej o nadaniu stopnia

Postępowanie habilitacyjne dr Joanny Satoły-Staśkowiak

Informacje o postępowaniu habilitacyjnym dr Joanny Satoły-Staśkowiak (zgodnie z Art. 18 a. pkt. 12. Ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki; Dziennik Ustaw 2003 nr 65, poz. 595 z późn. zm.):

Wniosek o przeprowadzenie przewodu habilitacyjnego
Autoreferat
Skład komisji
Recenzja Profesor Elżbiety Solak
Recenzja Profesora Emila Tokarza
Recenzja Profesor Małgorzaty Korytkowskiej
Uchwała Rady Naukowej o nadaniu stopnia

Postępowanie habilitacyjne dr Lucyny Agnieszki Jankowiak

Informacje o postępowaniu habilitacyjnym dr Lucyny Agnieszki Jankowiak (zgodnie z Art. 18 a. pkt. 12. Ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki; Dziennik Ustaw 2003 nr 65, poz. 595 z późn. zm.):

Wniosek o przeprowadzenie przewodu habilitacyjnego
Autoreferat
Skład komisji
Recenzja Profesor Elżbiety Skorupskiej-Raczyńskiej
Recenzja Profesor Mirosławy Białoskórskiej
Recenzja Profesora Stanisława Dubisza
Protokół z działalności komisji habilitacyjnej
Uchwała komisji habilitacyjnej
Uchwała Rady Naukowej o nadaniu stopnia

Postępowanie habilitacyjne dr Danuty Roszko

Informacje o postępowaniu habilitacyjnym dr Danuty Roszko (zgodnie z Art. 18 a. pkt. 12. Ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki; Dziennik Ustaw 2003 nr 65, poz. 595 z późn. zm.):

Wniosek o przeprowadzenie przewodu habilitacyjnego
Autoreferat
Skład komisji
Zmiana składu komisji
Recenzja Profesora Axela Holvoeta
Recenzja Profesor Krystyny Szcześniak
Recenzja Profesora Norberta Ostrowskiego
Protokół z posiedzenia komisji habilitacyjnej
Uchwała komisji habilitacyjnej
Wyciąg z protokołu Rady Naukowej – uchwała o nadaniu stopnia

Postępowanie habilitacyjne dr Marii Trawińskiej

Informacje o postępowaniu habilitacyjnym dr Marii Trawińskiej (zgodnie z Art. 18 a. pkt. 12. Ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki; Dziennik Ustaw 2003 nr 65, poz. 595 z późn. zm.):

Wniosek o przeprowadzenie przewodu habilitacyjnego
Autoreferat
Skład komisji
Recenzja Profesora Bogusława Dunaja
Recenzja Profesora Józefa Kościa
Recenzja Profesora Aleksandra Zajdy
Protokół z posiedzenia komisji habilitacyjnej
Uchwała komisji habilitacyjnej
Wyciąg z protokołu Rady Naukowej – uchwała o nadaniu stopnia

Postępowanie habilitacyjne dr Ewy Golachowskiej

Informacje o postępowaniu habilitacyjnym dr Ewy Golachowskiej (zgodnie z Art. 18 a. pkt. 12. Ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki; Dziennik Ustaw 2003 nr 65, poz. 595 z późn. zm.):

Wniosek o przeprowadzenie przewodu habilitacyjnego
Autoreferat
Recenzja Profesora Bogdana Walczaka
Recenzja Profesor Elżbiety Smułek
Recenzja Profesor Ewy Wolnicz-Pawłowskiej
Protokół z posiedzenia komisji habilitacyjnej
Uchwała komisji habilitacyjnej
Wyciąg z protokołu Rady Naukowej – uchwała o nadaniu stopnia

Postępowanie habilitacyjne dr Heleny Krasowskiej

Informacje o postępowaniu habilitacyjnym dr Heleny Krasowskiej (zgodnie z Art. 18 a. pkt. 12. Ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki; Dziennik Ustaw 2003 nr 65, poz. 595 z późn. zm.):

Wniosek o przeprowadzenie przewodu habilitacyjnego
Autoreferat
Recenzja Profesora Romana Laskowskiego
Recenzja Profesor Haliny Karaś
Recenzja Profesor Anny Zielińskiej
Uchwała Komisji o nadaniu stopnia
Wyciąg z protokołu Rady Naukowej – uchwała o nadaniu stopnia
Protokół z działalności komisji 20 marca 2013 r.

Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na używanie tzw. ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close