O zapożyczeniach i nawiązaniach językowych na zebraniu Zakładu Językoznawstwa

Wtorkowe zebrania naukowe w Instytucie Slawistyki PAN mają długoletnią tradycję. Są one nie tylko sposobem na integrację środowiska językoznawczego, ale także okazją do zaprezentowania własnych badań, przedyskutowania w gronie specjalistek i specjalistów aktualnie opracowywanych zagadnień.

15 stycznia 2019 r. na zebraniu Zakładu Językoznawstwa prof. Dorota K. Rembiszewska i prof. Janusz Siatkowski mówili o zapożyczeniach i nawiązaniach językowych na pograniczu polsko-wschodniosłowiańskim. Na przykładzie kilkunastu wyrazów (m.in. chabor „łapówka”, drahle, drygle „galareta z mięsa”, hreczka „gryka” racuchy „placki z ciasta drożdżowego lub z tartych kartofli”, włóczebne – „kolędowanie wielkanocne”, wołokita „człowiek bez zajęcia, włóczęga”) ukazali złożoność problematyki kontaktów językowych na wymienionym pograniczu. Prowadzący zwrócili także uwagę na trudności metodologiczne przy rozstrzyganiu, czy mamy do czynienia z pożyczką, czy z nawiązaniem między wschodnią i zachodnią Słowiańszczyzną. Z tym wiąże się konieczność prześledzenia funkcjonowania danego wyrazu w konkretnym otoczeniu językowym.

Wystąpienie referentów było jednocześnie możliwością zaprezentowania ich nowo wydanej książki Pogranicze polsko-wschodniosłowiańskie. Studia wyrazowe (Warszawa 2018). Jest ona efektem kilkuletniej pracy autorów nad leksyką obszarów współwystępowania polszczyzny, języka ukraińskiego, białoruskiego i rosyjskiego. Zainteresowanie tą problematyką oraz tym obszarem wynika z prac nad Ogólnosłowiańskim atlasem językowym i rozpatrywaniem wewnątrzsłowiańskich kontaktów językowych.

Dorota K. Rembiszewska
Zdjęcia ze zbiorów prywatnych Doroty K. Rembiszewskiej