Obrona rozprawy doktorskiej mgr. Bartosza Cemborowskiego

Przewodniczący Komisji ds. Przewodów Doktorskich Rady Naukowej Instytutu Slawistyki PAN prof. dr hab. Jerzy Duma zawiadamia, że w dniu 11 czerwca 2019 roku o godz. 13.30 w sali nr 006 w Pałacu Staszica przy ul. Nowy Świat 72 w Warszawie odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Bartosza Cemborowskiego.

Tytuł rozprawy: „Prestiż i funkcjonowanie gwar wielkopolskich w przestrzeni medialnej”

Promotor: dr hab. Ewa Golachowska, prof. IS PAN
Promotor pomocniczy: dr Błażej Osowski

Recenzenci:
dr hab. Ewa Dzięgiel, prof. IJP PAN
prof. dr hab. Bogdan Walczak

Rozprawa doktorska jest dostępna w Sekretariacie Instytutu Slawistyki PAN przy ul. Bartoszewicza  1 B m. 17 w Warszawie, natomiast streszczenie rozprawy oraz recenzje umieszczone są na stronie internetowej oraz Biuletynie Informacji Publicznej Instytutu Slawistyki PAN.