Oferta pracy – konkurs na stanowisko stypendysty-doktoranta w projekcie pt. „Intelektualna biografia Aleksandra Weissberga-Cybulskiego (1901–1964) i jego środowiska”

Termin składania ofert: 10 września 2020 r.

Termin rozmów kwalifikacyjnych: 21 września 2020 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 25 września 2020 r.

Termin rozpoczęcia realizacji zadań: 1 października 2020 r.

Szczegóły dostępne w zakładce Oferty pracy.