Oferta pracy – konkurs na stanowisko stypendysty-studenta/doktoranta w projekcie pt. „Ciało i dusza narodu. Wątki volkistowskie we wczesnej polskiej myśli narodowo-demokratycznej (1895–1918)”

Termin składania ofert: 31.10.2020.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 15.12.2020.

Termin rozpoczęcia zatrudnienia: 1.01.2021.

Szczegóły dostępne w zakładce Oferty pracy.