Oferta pracy – pracownik/pracowniczka Zespołu Obsługi Badań Naukowych

Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk poszukuje pracownika/pracowniczki do Zespołu Obsługi Badań Naukowych.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe humanistyczne,
 • dobra znajomość języka polskiego,
 • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie co najmniej B2,
 • doświadczenie w przygotowywaniu i obsłudze administracyjnej projektów finansowanych z różnych źródeł krajowych (np. NCN, MNiSW, NCBiR)
 • dobra organizacja czasu pracy oraz umiejętność pracy zespołowej,
 • dokładność i rzetelność w wykonywaniu powierzonych zadań,
 • umiejętność samokształcenia.

Mile widziane:

 • znajomość innych języków obcych
 • doświadczenie w przygotowywaniu i prowadzeniu projektów finansowanych z funduszy unijnych
 • znajomość systemów POL-on i PBN

Obowiązki:

 • obsługa administracyjna realizowanych przez Instytut projektów badawczych,
 • współpraca z naukowcami w przygotowywaniu projektów grantowych,
 • bieżące prace administracyjne związane z pracą w Zespole Obsługi Badań Naukowych

Osoba, która zostanie zatrudniona w formie umowy o pracę na czas określony, zostanie zobowiązana do złożenia w Instytucie Slawistyki PAN oświadczenia o dziedzinie i dyscyplinie naukowej oraz oświadczenia o podstawowym miejscu pracy.

Osoba przyjęta do pracy otrzyma możliwość szkoleń w zakresie obsługi projektów badawczych oraz udziału w prowadzonych w IS PAN kursach językowych i warsztatach z zakresu soft skills. Ponadto IS PAN oferuje pakiet socjalny.

Zgłoszenia wraz z CV i listem motywacyjnym prosimy przesłać na adres sekretariat@ispan.waw.pl do dnia 30.06.2019 r.

Zastrzegamy sobie prawo udzielenia odpowiedzi tylko wybranym kandydatom.

Do CV prosimy dołączyć klauzulę o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby rekrutacji realizowanych przez Instytut Slawistyki PAN zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych)”.

Informujemy, że administratorem danych jest Instytut Slawistyki PAN z siedzibą w Warszawie ul. Bartoszewicza 1b m. 17.

Kategorie Varia