Oferta pracy – transkrypcja półortograficzna

Instytut Slawistyki PAN poszukuje pracownika/pracowniczki do transkrypcji półortograficznej w ramach projektu: „Pokoleniowe zróżnicowanie języka: zmiany morfosyntaktyczne wywołane przez polsko-niemiecki kontakt językowy w mowie osób dwujęzycznych”, numer 2016/23/G/HS2/04369, pod kierunkiem dyrektor IS PAN prof. dr hab. Anny Zielińskiej oraz prof. dr. Björna Hansena z Instytutu Slawistyki Uniwersytetu w Ratyzbonie. Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki oraz Deutsche Forschungsgemeinschaft.

Jednym z efektów projektu jest stworzenie korpusu bilingwizmu polsko-niemieckiego. Korpus będzie zawierał przetranskrybowane w postaci półortograficznej teksty mówione osób dwujęzycznych w Polsce i w Niemczech. Nagrania obejmują teksty po polsku i po niemiecku oraz mieszane, w których mówcy przełączają się z jednego języka na drugi. Osoby, które zostaną zakwalifikowane do udziału w projekcie zostaną przeszkolone w zakresie transkrypcji w programie OCTRA. Będą miały możliwość zdobycia doświadczenia w pracy w dużym językoznawczym projekcie naukowym oraz będą miały dostęp do literatury naukowej zgromadzonej w ramach grantu i dostępnej online. Oferta skierowana jest przede wszystkim do osób, które wiążą swoją przyszłość z nauką. Udział w tego typu międzynarodowym przedsięwzięciu jest ważny nie tylko w zbudowaniu kariery naukowej, ale może zaważyć o przyznaniu różnego rodzaju stypendiów.

Wymagania:

  • wykształcenie wyższe lub studiowanie na studiach filologicznych (filologia polska, germańska lub pokrewne),
  • bardzo dobra znajomość języka polskiego,
  • bardzo dobra znajomość języka niemieckiego,
  • dokładność i cierpliwość oraz zamiłowanie do językoznawstwa,
  • doświadczenie w transkrybowaniu mile widziane.

Obowiązki:

  • transkrypcja półortograficzna nagrań polskich i niemieckich według wytycznych,
  • praca w programach do transkrypcji.

Oferujemy:

  • pracę na podstawie umowy o dzieło,
  • możliwość pracy zdalnej,
  • wynagrodzenie w wysokości 250 zł brutto za opracowanie godziny nagrania.

Zgłoszenia wraz z CV prosimy przesłać na adres irena.prawdzic@ispan.waw.pl do dnia 9 sierpnia 2019 r.

Zastrzegamy sobie prawo udzielenia odpowiedzi tylko wybranym kandydatom.

Wszystkie oferty powinny zawierać klauzulę: „Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w kwestionariuszu osobowym, zwanym CV, dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.”.

Kategorie Varia