Ogłoszenie o naborze do projektu „Prom – Międzynarodowa wymiana doktorantów i kadry akademickiej”, realizowanego w Instytucie Slawistyki PAN

Kierownik Projektu, dr hab. Nicole Dołowy-Rybińska, prof. IS PAN ogłasza nabór na 14-dniową kwerendę biblioteczną w Warszawie dla doktoranta z zagranicznego uniwersytetu lub ośrodka badawczego.

Nr umowy: PPI/PRO/2019/1/00003/U/00001
Okres trwania projektu: 1.10.2019–30.09.2020
Uczestnicy: doktoranci
Liczba miejsc: 1
Koszty pokrywane z projektu: koszty utrzymania, koszty podróży
Termin wyjazdu: w przedziale od 1.4.2020 do 30.09.2020.

Wymagane dokumenty:

Forma składania dokumentów: mailem na adres e-mail: anna.boguska@ispan.waw.pl
Terminy składania dokumentów: do 15 marca 2020 r.