Otwarte online zebranie naukowe, 19 listopada 2020 r., Poznań

Serdecznie zapraszamy na otwarte zebranie naukowe poznańskiej pracowni IS PAN, które odbędzie się 19 listopada 2020 r. o godz. 12.00 na platformie Zoom. Dr Wojciech Mądry przedstawi referat pt. „Zagłada Żydów w Miechowie. Z pamiętnika nastolatka”.

Osoby zainteresowane udziałem w zebraniu prosimy o kontakt z sekretariatem IS PAN sekretariat@ispan.waw.pl.