Otwarte online zebranie naukowe Zakładu Literaturoznawstwa i Kulturoznawstwa IS PAN, 8 grudnia 2020 r.

Serdecznie zapraszamy na otwarte zebranie naukowe Zakładu Literaturoznawstwa i Kulturoznawstwa Instytutu Slawistyki PAN, które odbędzie się 8 grudnia 2020 roku w godzinach 14.30–16.30 w trybie online.

Podczas zebrania dr hab. Katarzyna Osińska, prof. IS PAN oraz dr Natalia Szejko (Katedra i Klinika Neurologii, Zakład Etyki Lekarskiej i Medycyny Paliatywnej, Warszawski Uniwersytet Medyczny) wygłoszą referat pt. „Zagadka zbrodni w Skotoprigoniewsku (Analiza zdarzenia w powieści Fiodora Dostojewskiego Bracia Karamazow w perspektywie literaturoznawczej i medycznej)”.

Abstrakt

W naszym wystąpieniu podejmiemy próbę — na podstawie dostępnych w powieści danych na temat dwóch interesujących nas postaci: Dymitra Karamazowa i Pawła Smierdiakowa – przedstawienia naszej wersji kluczowego dla Braci Karamazow wydarzenia, jakim jest zabójstwo Fiodora Karamazowa. I choć zgadzamy się z opinią Zygmunta Freuda, że w gruncie rzeczy nie jest istotne, który z braci zabił ojca, gdyż z psychologicznego punktu widzenia ważniejsze jest to, kto chciał zabić (Freud, Dostoevsky and Parracide, 1928), to jednak mamy nadzieję, że nasze ustalenia pozwolą na wprowadzenie korekt do interpretacji dzieła.

Wystąpienie może stać się punktem wyjścia do dyskusji: czy nauki medyczne (w tym przypadku psychologia kliniczna i psychiatra) mogą wspomóc dociekania literaturoznawcze? Czy uprawnione jest stosowanie narzędzi medycznych do analizy postaci i czy nie grozi to dyskusyjnym pomysłem stawiania diagnozy bohaterom literackim?

Ścieżka dostępu: https://zoom.us/j/94127905098