Otwarte seminarium Zakładu Językoznawstwa IS PAN, 20 października 2020 r.

Zapraszamy na otwarte seminarium Zakładu Językoznawstwa Instytutu Slawistyki PAN, które odbędzie się 20 października 2020 roku o godzinie 12.00. Na zebraniu mgr Szymon Pogwizd wygłosi referat: „Wybrane przykłady zbieżności leksykalnych w języku polskim oraz dialekcie wschodniosłowackim na tle ogólnosłowiańskim”.

Zebranie odbędzie się za pośrednictwem platformy Zoom.

Link do zebrania można uzyskać, kontaktując się z sekretariatem IS PAN (sekretariat@ispan.waw.pl).