Otwarte zebranie naukowe, 14 maja 2019 r., Poznań

Serdecznie zapraszamy na otwarte zebranie naukowe, które odbędzie się 14 maja o godz. 12.00 w poznańskiej siedzibie Instytutu Slawistyki PAN.

Referat pt.: „Teoretyczne i praktyczne problemy przekładu: tłumaczenie średniowiecznych tekstów łacińskich” przedstawi dr hab. Maria Trawińska, prof. IS PAN.